Khai Phi's Website

Rửa Tay, Đeo Mặt Nạ & Cởi Giầy Để Ngoài_Hand Washing, Mask Wearing & Leaving Shoes Outdoors

Khi đang có bệnh dịch Coronavirus:
1. Chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết: đi bác sĩ, mua thuốc, mua thực phẩm, vân vân. Luôn luôn giữ khoảng cách 6 feet (2 m) với mọi người.
2. Trước khi ra khỏi nhà, lấy một cái hộp chứa được khoảng 3 lít nước. Đổ nước và xà phòng loại mạnh (xà phòng giặt hoặc rửa bát) vào gần đầy hộp sao cho nước có nhiều xà phòng. Để hộp bên ngoài nhà trước khi đi.
3. Đeo mặt nạ trước khi ra khỏi nhà. Mặt nạ bằng vải khá dầy (vải hút nước làm Coronavirus bị khô chỉ sống được khoảng 3 ngày).
4. Ngay trước khi ra xe lái về nhà, rửa tay kỹ lâu với nhiều xà phòng và nước tại chỗ bạn sắp rời khỏi đề về nhà.
5. Trước khi mở cửa vào nhà, cầm hai sợi dây mặt nạ gỡ mặt nạ và bỏ ngay mặt nạ vào hộp nước xà phòng.
Rửa mấy ngón tay đã cầm dây mặt nạ trong hộp nước xà phòng. Để mặt nạ chìm trong nước xà phòng ít nhất 2 tiếng rồi thò tay vào giặt mặt nạ, xả và đem phơi tốt nhất dưới ánh mặt trời.
6. Bạn đã có thể dẫm lên Coronavirus. Vậy cởi giầy để bên ngoài dưới thềm nhà. Che phủ giầy với một cái gì để giầy khỏi bị ướt sương hoặc mưa.

Khai Phi, MD

In Coronavirus epidemic (or pandemic) time:
1. Go out when it is really necessary: seeing a doctor, buying drugs and groceries, etc. Always keep yourself 6 feet away from people.
2. Before going out, pour 3 liters of water with a lot of strong soap (dish washing soap or laundry soap) into a container; leave it outdoors.
3. Wear a thick cloth mask before going out; the cloth absorbs water and dries out Coronavirus that will die in 3 days.
4. Just before getting in your car to go home, wash your hands carefully and long with a lot of soap and water at the place you are going to leave for home.
5. Before opening your house door, hold your mask’s strings to remove it, and right away put it deeply in the soap water.
Wash your fingers that held your mask’s strings in the soap water.
Leave your mask deep in the soap water for at least 2 hours then wash and rinse it by hand. Get it dry in the open air, preferably in the sun.
6. You might have stepped on Coronavirus. So leave your shoes outdoors below the doorstep. Cover them with something to prevent them from getting wet.

Khai Phi, MD

%d bloggers like this: