Khai Phi's Website

Old Age & Poverty_Già & Nghèo

Old age and poverty are credits for sympathy.
But many elderly and poor people lose these credits because they abuse them.
Già và nghèo là hai điều để được người ta cảm tình.
Nhưng nhiều người già và nghèo để mất mối cảm tình này vì họ lạm dụng tuổi già và sự nghèo khó của họ.

Hanh Nguyen

%d