Khai Phi's Website

Đừng Để Bị Chết Oan (tiếp theo và hết)_Điều Thứ 10 Phải Làm

Nếu vì một lý do nào đó, bạn và một người quen muốn … làm tình với nhau, bạn nên đề nghị người quen cùng bạn đi thử nghiệm bệnh AIDS (SIDA). Nếu bạn và người quen thử nghiệm đều không có bệnh AIDS thì hai người … làm tình. (*)

Khai Phi, MD

(*) Hoàng Tử Harry nước Anh trước khi cưới vợ đã đề nghị bà vợ chưa cưới đi thử nghiệm bệnh AIDS. Bà này thử nghiệm bệnh AIDS âm tính và trở thành vợ của Hoàng Tử Harry.

%d bloggers like this: