Khai Phi's Website

Khó Thở Là Gì ?

Hai Pham
To: Peter Che,Tuan Tran,Thú Trần,VŨ XUÂN NGO,Đơn Lẻ CPA CA Orange County,HÀO THÌ TRẬN,hung tran,Thomas-thieu Tran,Huy Nguyen,thanh lam luu,LÚC NGUYỄN,Nông thị Trưởng,Nguyễn mình Duc,Thầy Huỳnh Văn Công,Nguyễn Viết Đức, Research on the Whole Health Environment, Worldwide.
Fri, May 22 at 8:38 AM

Kính gửi anh Đức và quý vị độc giả,

Xin trả lời câu hỏi “khó thở là gì ?” của Kỹ Sư Nguyễn Viết Đức.

Khó thở là thở một cách khó khăn.
Thí dụ:

1. Hít vào khó khăn, không khí bị cản trở khó vào phổi. Trường hợp này do cuống phổi to (phế quản) và nhỏ (vi phế quản) (bronches et bronchioles – bronchi and bronchioli) hoặc cổ họng (gorge – throat) bị sưng nghẹt vì bệnh. Đây gọi là nghẹt thở khi hít vào.

2. Thở ra khó khăn, không khí bị cản trở khó xì ra. Trường hợp này do cuống phổi to và nhỏ (bronches et bronchioles – bronchi and bronchioli) hoặc cổ họng (gorge – throat) bị sưng nghẹt vì bệnh. Đây gọi là nghẹt thở khi thở ra.

3. Hít vào thở ra dễ dàng nhưng mệt quá làm như không đủ không khí. Trường hợp này có thể hoặc do bộ phận hô hấp bị bệnh không lấy được oxygen mặc dầu bệnh nhân hít đủ không khí vào phổi, hoặc do tim bị bệnh bơm máu đi nuôi cơ thể (quan trọng là bơm lên óc) không đủ, hoặc do chất lượng của máu không tốt (thiếu máu chẳng hạn). Đây gọi là ngộp thở.

Dyspne’e: difficulte’ a` respirer provenant soit de l’appareil respiratoire, soit de l’appareil circulatoire, ou encore de la composition du sang. Khó thở: thở khó khăn hoặc do bộ phận hô hấp, hoặc do bộ phận tuần hoàn, hoặc còn do chất lượng của máu.

Difficulty breathing or shortness of breath, also called dyspnea. Thở khó khăn hoặc thở không đủ (thở thiếu), còn gọi là khó thở.

Khai Phi, MD

%d bloggers like this: