Khai Phi's Website

How To Serve Guests At The Dining Table_Cách Phục Vụ Khách Tại Bàn Ăn

Serve from the left, with the left hand, walking forward (clockwise).
Pick up (clear) and pour from the right, using the right hand, again walking forward (counterclockwise).
Trao món ăn từ bên trái của khách, dùng tay trái của mình, bước tới theo chiều kim đồng hồ để phục vụ tiếp.
Dọn bàn (lấy đi chén đĩa khách đã dùng) và rót thức uống từ bên phải của khách, dùng tay phải của mình, lại bước tới nhưng ngược chiều kim đồng hồ để phục vụ tiếp.

Khai Phi

%d bloggers like this: