Khai Phi's Website

Phuơng Pháp Chống Dị Ứng_Care For Allergy

Dị ứng (allergy) là phản ứng không bình thường. Thí dụ: có người hít phải phấn hoa họ không bị gì, nhưng bạn hít phải thì bạn bị dị ứng: hắt xì, ngứa mũi, ngứa mắt, ngứa da mặt, môi sưng; mũi sưng đỏ chảy nước, mắt sưng đỏ, da mặt nổi mận đỏ. Sau đó bạn ho và có thể bị sốt.
Bạn nên đi bác sĩ chuyên về bệnh dị ứng (allergy doctor).
Trước khi đi bác sĩ và trong khi uống thuốc theo đơn của bác sĩ, bạn nên làm những điều sau đây.
1. Chụm bàn tay đã rửa sạch của bạn lại, bàn tay và cánh tay bây giờ giống như một cái thìa khổng lồ để ăn súp. Dùng bàn tay rửa mắt, mũi, miệng và da mặt với nước sạch từ vòi chảy ra. Thấm khô mắt, mũi, miệng và mặt bằng khăn sạch. Như vậy bạn đã rửa sạch phấn hoa dính vào mắt, mũi, miệng và da mặt bạn.
2. Đeo mặt nạ bằng vải để tránh phấn hoa dính vào mũi, miệng và phổi của bạn.
Nếu bạn bị dị ứng nhẹ, phương pháp này và thuốc dị ứng không cần đơn bác sĩ có thể làm bạn hết dị ứng và khỏi đi bác sĩ.
Nếu bạn bị cao áp huyết, đừng dùng thuốc dị ứng có chất làm tăng áp huyết như epinephrine, norepinephrine, vân vân.

Allergy is an abnormal reaction. Example: many people are fine when they inhale pollen, but when you do so, you have allergy: sneezing, red itching nose, red itching eyes, red itching face, swollen lips, cough, and maybe fever.
You should go to see an allergy doctor.
Before going and while taking the doctor’s prescribed drugs, the following care should be taken.
1. Curve your clean hand so that it and your forearm look like a big spoon. Use it to wash your eyes, nose, lips, and face with clean water running from a faucet. Dry your eyes, nose, lips, and face with a clean towel. So you have washed away pollen from everywhere on your face.
2. Wear a cloth mask to prevent pollen from getting into your nose, mouth, and lungs.
This care and over-the-counter allergy drugs may cure your mild allergy and you don’t have to see a doctor.
If you have high blood pressure, don’t use allergy drugs containing ingredients that increase blood pressure such as epinephrine, norepinephrine, etc.

Khai Phi, MD

%d bloggers like this: