Khai Phi's Website

Đủ Sức ?!

Khôi hài đen (thơ cổ phong)

Đủ Sức ?!

Đây nè nhan nhản để lòi ra :
Hai quả đào tiên núm vú ngà ,
Trường túc dài nhằng co quíu bạo ,
Mu cao mập ú hẩy buông ga .
“Cai dù” suốt sáng chơi đồ Nguyệt ,
“Du đại” thâu đêm phện bướm Nga .
Cụ Khải năm nay còn đủ sức ?!
Súng không bắn chết dưới tay “bà” j/k (*)

Tím May/24/2020

 

Thơ họa bài Đủ Sức ?!

Đông Tây hai kẻ bấy lâu xa . (1)
Người đẹp hôm hay lại ghẹo ta .
Trưng ảnh mỹ nhân đầy hấp dẫn . (2)
Làm thơ ân ái top dâm bà . (3)
Bái friend thơ đó mau thêm sức . (4)
Khải bạn thi đây chậm bớt ga .
Em Tím hỏi ta còn chịu nổi ?
Kha Rông chức giữ bấy lâu nha !

Khai Phi

(1) Tím ở Viễn Tây nước Mỹ , Khai Phi ở Viễn Đông nước Mỹ .
(2) Tấm ảnh mỹ nhân quá bạo Khai Phi không dám trưng ra ở đây .
(3) Top tiếng Mỹ là đỉnh , nghĩa là cao nhất ; dâm bà là dâm hạng bà ; top dâm bà là dâm hạng bà cao nhất .
4) Bái tức là Lạc Thủy Đỗ Quý Bái hãy mau làm thơ tiếp sức thơ ta đang chậm chạp.
(*) Súng không bắn: đàn ông làm tình kềm giữ không xịt ra (kha rông).
Chết dưới tay “bà”: sẽ chết với “bà” (“bà” là vợ, mà cũng có thể hiểu là Nguyễn Thị Tím) vì “bà” sẽ lên làm cho “hộc mỡ” cùng một lúc với “bà”.
Súng không bắn chết dưới tay “bà”
là câu thơ mới đọc thấy vô nghĩa, nhưng nếu phân tích được ra hai đoạn: Súng không bắn và chết dưới tay “bà”, thì câu này đã tả được một đêm với đôi trận truy hoan và cuối cùng về sáng, người đàn bà lên trên “cưỡng ép” được gã đàn ông kha rông phải xịt ra cùng một lúc. Có thể nói đây là câu thơ “khát tình” hay nhất của Nguyễn Thị Tim từ trước đến giờ.

CHÚ THÍCH CỦA KHAI PHI
Nguyễn Thị Tím, biệt danh Nữ Hoàng Thơ Khát Tình, tên thật là Đỗ Thị Minh Hằng thuộc Hội Văn Thi Nhạc Sĩ Việt Nam tại Mỹ (xem ảnh của hội viên Hội Văn Thi Nhạc Sĩ), sinh năm 1986 tại Sài Gòn, gái một con đang kén chồng.
Tím hiện làm việc trên một chiếc tàu đánh cá. Phu nhân chủ tàu đánh cá là bạn của Tím.

%d bloggers like this: