Khai Phi's Website

Ăn Chay

Khi tôi mới ngoài ba mươi tuổi, tôi chữa bệnh cho một bà khoảng sáu mươi tuổi, mẹ một ông chủ tiệm chụp ảnh đẹp trai và giàu. Hết bệnh, nhưng bà ấy vẫn tới phòng mạch của tôi than bị xuống cân và yếu mệt. Tôi hỏi:
_Bác ăn uống ra sao ?
_Tôi ăn chay trường bác sĩ à. Bà trả lời.
Tôi biết được liền nguyên nhân của vấn đề những hơi bực mình nói:
_Trời ơi ! Ăn chay làm gì chứ, ăn thịt lại đi sẽ lên cân và khỏe mạnh ngay.
_Tôi không ăn thịt được bác sĩ ơi. Thịt tanh lắm tôi không bao giờ ăn được. Bà nói lớn trả lời.
_Vậy thì bác uống sữa nhiều, ăn tầu hủ ky nhiều, ăn đậu nhiều và ăn nhiều trứng gà không có trống thì không sát sinh. Lần này tôi chỉ kê toa thuốc bổ máu và ăn ngon cho bác.

Sau đó vợ con tôi từ Sài Gòn trở lại Kontum khi trận chiến tại đây đã chấm dứt.
_Anh à, mình được bình an trong mùa hè đỏ lửa vậy ăn chay một tháng đi. Vợ tôi nói.
Sau khi ăn chay một tháng, tôi trở lại ăn thịt.
Món thịt kho tanh quá tôi ăn không được.
Tôi định than phiền với vợ, nhưng tôi im vì nghĩ tới lời của bà bệnh nhân ăn chay trường nói không ăn thịt được vì thấy thịt tanh.
Thì ra tôi ăn chay một tháng trở lại ăn thit thấy thịt tanh giống như bà bệnh nhân ăn chay trường không trở lại ăn thịt được vì thấy thịt tanh ăn không nổi.
Bác sĩ cũng phải học bệnh nhân vậy.

Khai Phi

%d