Khai Phi's Website

Ăn Chay (tiếp theo)

Khi còn bé, tôi sẵn sàng giữ con gà cho người nhà cắt tiết không có vấn đề gì.

Khi tôi lớn học y khoa, có chữ “saignement à blanc” (chảy máu đến hết_đến trắng da) của những sản phụ bị băng huyết nặng trong khi sinh và sau khi sinh rồi chết khi tới bệnh viện quá trễ. Tôi bỗng không bao giờ giữ con gà để người khác cắt tiết nữa và khi lập gia đình, một lần bệnh nhân cho tôi gà. Tôi nuôi chứ không dám ăn thịt vì nhớ tới những lúc tôi cho gà ăn nó vui sướng chạy đến và đôi lúc nhìn tôi. Con gà mái này đẻ trứng không có trống nên tôi ăn trứng của nó. Trứng gà nếu có trống thì khi đập vỡ ra, trong tròng đỏ có vết tinh trùng gà trống.

Khai Phi

%d