Khai Phi's Website

Dịch thơ Et S’Il Revenait Un Jour (Nếu Một Ngày Kia Chàng Trở Lại)

Nàng Thơ và Thi Sĩ He’siode

Dịch thơ Et S’IL Revenait Un Jour

Bao nhiêu chữ nghĩa hay ho
Lạc Thủy lấy hết dịch thơ trước rồi .
Mở bài thơ gốc* ra coi ,
Dịch sau thiếu chữ biết đời nào xong ?!

Khai Phi Hạnh Nguyên

*Thơ gốc là bài thơ Et S’il Revenait Un Jour
(Nêu Một Ngày Kia Chàng Trở Lại) .
Par Maurice Maeterlinck
(Của Maurice Maeterlinck)

Cước chú của Khai Phi Hạnh Nguyên
February 22, 2012

Một chàng trai yêu một cô gái . Nàng sống với một em gái nhỏ .
Bài thơ Et S’il Revenait Un Jour (Nếu Một Ngày Kia Chàng Trở Lại) viết cảnh hai chị em nói chuyện với nhau khi người chị đang lâm chung (sắp qua đời) .
Chàng trai đã đi xa thật lâu và cô em gái bây giờ đã lớn .

Em gái hỏi chị rằng khi gặp chàng trai trở lại, nàng phải nói gì ?
Nếu một ngày kia chàng trở lại ,
Hầu chuyện chàng em phải nói sao ?
– Bảo chàng trông đợi chàng lâu ,
Người ta đã chết vì sầu đợi trông .

Nếu chàng không nhận ra cô em gái nhỏ ngày xưa của người yêu :
Nếu chàng lại cố công hỏi mãi
Không nhận ra cô gái từng quen ?
– Tiếp chàng như một cô em ,
Có khi chàng nặng nỗi niềm thương đau .

Nếu chàng hỏi về người chị :
Nếu chàng hỏi chị đâu vắng bóng ,
Trả lời sao cho đúng với lòng ?
– Đưa chàng chiếc nhẫn vàng ròng
Vốn là của chị và không trả lời .

Nếu chàng hỏi tại sao cửa nhà vắng vẻ :
Nếu chàng lại rạch ròi muốn biết
Buồng hoang vu biền biệt vì đâu ?
– Chỉ chàng đèn tắt từ lâu ,
Đồng thời cũng chỉ cửa lầu mở toang …

Nếu chàng hỏi về giờ phút cuối cùng của người chị :
Nếu khi đó chàng còn hỏi tiếp
Giờ cuối cùng chi biệt cõi đời ?
– Bảo chàng chị đã mỉm cười
Kẻo chàng lã chã lệ rơi vắn dài …

Et S’Il Revenait Un Jour
Maurice Maeterlinck (1862-1949)
Nếu Một Ngày Kia Chàng Trở Lại
(Lạc Thủy Đỗ Quý Bái lược dịch)

Et s’il revenait un jour ,
Nếu một ngày kia chàng trở lại ,
Que faut-il lui dire ?
Hầu chuyện chàng em phải nói sao ?
– Dites-lui qu’on l’attendait
– Bảo chàng trông đợi chàng lâu ,
Jusqu’à en mourir !
Người ta đã chết vì sầu đợi trông .

Et s’il m’interroge encore
Nếu chàng lại cố công hỏi mãi
Sans me reconnaître ?
Không nhận ra cô gái từng quen ?
– Parlez-lui comme une soeur ,
– Tiếp chàng như một cô em ,
Il souffre peut-être .
Có khi chàng nặng nỗi niềm thương đau .

Et s’il demande où vous êtes ,
Nếu chàng hỏi chị đâu vắng bóng ,
Que faut-il lui répondre ?
Trả lời sao cho đúng với lòng ?
– Donnez-lui mon anneau d’or
– Đưa chàng chiếc nhẫn vàng ròng
Sans rien lui répondre .
Vốn là của chị và không trả lời .

Et s’il veut savoir pourquoi
Nếu chàng lại rạch ròi muốn biết
La salle est déserte ?
Buồng hoang vu biền biệt vì đâu ?
– Montrez-lui la lampe éteinte
– Chỉ chàng đèn tắt từ lâu ,
Et la porte ouverte …
Đồng thời cũng chỉ cửa lầu mở toang …

Et s’il m’interroge alors
Nếu khi đó chàng còn hỏi tiếp
Sur la dernière heure ?
Giờ cuối cùng chi biệt cõi đời ?
– Dites-lui que j’ai souri
– Bảo chàng chị đã mỉm cười
De peur qu’il ne pleure …
Kẻo chàng lã chã lệ rơi vắn dài …

%d bloggers like this: