Khai Phi's Website

Luật Về Thơ Song Thất Lục Bát

Thí dụ:
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?
Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt,
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.
Chín tầng gươm báu trao tay,
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.

1. Thơ Song Thất Lục Bát gồm hai câu mỗi câu bảy chữ rồi đến hai câu lục bát, và cứ thế tiếp tục cho đến hết bài thơ hoặc tập thơ.
2. Vậy bài thơ Song Thất Lục Bát ngắn nhất gồm hai câu bảy chữ và hai câu lục bát.
3. Hai câu bảy chữ không cần theo luật về vần bằng và vần trắc, nhưng âm điệu phải êm xuôi và chữ cuối của câu bảy chữ trước phải vần điệu với chữ thứ năm của câu bảy chữ sau. Chữ cuối của câu bảy chữ sau phải vần điệu với chữ cuối của câu sáu chữ tiếp theo.
4. Chữ cuối của câu sáu chữ phải vần điệu với chữ thứ sáu của câu tám chữ. Chữ cuối của câu tám chữ phải vần điệu với chữ thứ năm của câu bảy chữ tiếp theo. Ngoài ra hai câu lục bát phải theo luật về vần bẳng và vần trắc của thơ lục bát (xem các bài nói về thơ lục bát trên Khai Phi’s Website)

Khai Phi

%d