Khai Phi's Website

Sex Desire_Lòng Ham Muốn Tình Dục

The older people are , the more they desire sex until they can no longer make love .
Người ta càng nhiều tuổi càng ham muốn tình dục cho đến khi không còn làm tình được nữa .

Khai Phi

The older people are , the more they desire sex even when they can no longer make love .
Người ta càng nhiều tuổi càng ham muốn tình dục ngay cả khi không còn làm tình được nữa .

Stefan Tran

%d