Khai Phi's Website

Kính Gửi Độc Giả

Dù bạn là ai , bạn bao nhiêu tuổi , bạn ở đâu , bạn làm gì , và đời tư bạn thế nào ; đó là chuyện riêng của bạn ; chúc bạn nhiều may mắn .

Hãy gửi bài văn , thơ và nhạc đến chúng tôi để đăng lên Khai Phi’s Website cho mọi người giải trí . Vì mục đích giải trí nên bài của bạn sẽ là văn nghệ thuần túy (không nói đến chính trị , tôn giáo , phong tục ; không chê ai ; nếu khen ai thì phải có bằng chứng ; cuối cùng bài không có khuyết điểm vì tác phẩm văn nghệ thuần túy giống như một người đẹp , cho nên không thể trưng ra công chúng ảnh một người đẹp có một cọng rau xanh dính trên răng khi cười) . Hãy gửi bài ít nhất cho hai người trong đó có tôi . Xin đừng gửi bài cho một mình tôi .

Hãy tin tưởng chúng tôi , trong mười bốn năm (2006-2020) vui chơi email , chúng tôi không thiên vị ai (văn , thơ và nhạc “bất vị thân”) và làm đúng những gì chúng tôi hứa .

Xin chân thành cám ơn .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d