Khai Phi's Website

Toxic Sanitizers_Nước Sát Trùng Tay Có Chất Độc

Kelsie Sandoval
July 22, 2020, 1:12 PM

Bài của Kelsie Sandoval
Ngày July 22, 2020, 1 giờ 12 trưa

FDA recalls more hand sanitizers due to toxic chemical
FDA (Food and Drug Administration, Ban Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm của Mỹ) thu hồi thêm những nước sát trùng tay có chất độc

https://www.yahoo.com/lifestyle/fda-recalls-more-hand-sanitzers-171219483.html
Copy the link above into Internet Search Box and press Enter or click Search
Chép link ở trên vào Internet Search Box và nhấn Enter hoặc click Search

The FDA said that there has been an increase in hand sanitizers that are labeled to contain ethyl alcohol, or ethanol, but have tested positive for methanol, or wood alcohol. If methanol is absorbed through the skin, it can cause blindness and hospitalizations, or death if ingested.
FDA nói rằng đã có nhiều thêm những nước sát trùng tay dán nhãn nói rằng có các chất rượu ethyl alcohol, hoặc ethanol, nhưng đã được thử nghiệm là có methanol, hoặc rượu thảo mộc. Nếu methanol được hấp thụ qua (thấm qua) da, methanol có thể gây ra mù và phải đi bệnh viện, hoặc chết nếu uống phải.
BJ’s wholesale club recently recalled Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70 percent alcohol due to its methanol content. “out of an abundance of caution, 4E Brands requests that members discontinue the use of this product immediately and dispose of it in accordance with local regulations,” the company said in a statement.
BJ’s Wholesale Club (Hội Bán Sỉ [bán buôn] BJ) mới thu hồi Blumen Clear Advanced Hand Sanitizers có 70% alcohol vì thật ra có chứa methanol, 4E Brands xin các hội viên ngừng dùng sản phẩm này ngay lập tức và vứt bỏ sản phẩm theo luật lệ.
Costco also recalled Blumen hand sanitizer in May and Walmart in July.
Blumen products
Klar and Danver Instant Hand Sanitizer (labeled with Greenbrier International)
Modesa Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
Hello Kitty by Sanrio Hand Sanitizer
Assured Aloe
Costco cũng đã thu hồi Blumen hand sanitizer trong tháng May và Walmart trong tháng July.
Các sản phẩm có chất độc là
Blumen products
Klar and Danver Instant Hand Sanitizer (labeled with Greenbrier International)
Modesa Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
Hello Kitty by Sanrio Hand Sanitizer
Assured Aloe

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi, MD
Khai Phi, MD sưu tầm và dịch sang Việt Ngữ

%d bloggers like this: