Khai Phi's Website

Tôi Chúc

Vui khỏe , bình an và phát tài
Là lời tôi chúc bạn không sai .
Cuộc đời hạnh phúc cần nhiêu đó .
Câu chúc tầm thường nghe chán tai .

Khai Phi Hạnh Nguyên

Chữ Nho (chữ Hán) trên đầu bài thơ là chữ phúc (hạnh phúc) gồm bên trái là chữ y (quần áo) , bên phải trên cao nhất là chữ nhất – (một gạch ngang), dưới đó là chữ khẩu (cái miệng) – hình chữ nhật và dưới cùng là chữ điền (cái ruộng) – (4 ô vuông) .
Vậy hạnh phúc là no ấm .

%d