Khai Phi's Website

Ta Vẫn Trong Vòng Tay Nhau

Thơ: Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
Nhạc: Nguyễn Tất Vịnh
Ca sĩ: Bảo Yến

Thề non  hẹn biển  để  làm chi .
Bao trang  tình sử  đã  từng ghi
Bao nhiêu  thề thốt  càng  ngăn cách .
Thề non  hẹn biển  để  làm  chi
Sao bằng em  trong  vòng tay anh ,
Dâng hiến cho anh  cả tấc thành .
Sông núi  dù cho  di  chuyển nữa ,
Vẫn còn em  trong  vòng tay anh .
Sao bằng anh  trong vòng  tay em .
Tình ta  mãi mãi  sẽ  êm đềm .
Dù cho vật đổi  sao  dời nữa ,
Vẫn còn anh  trong  vòng tay em .
Ta vẫn trong vòng  tay  của nhau ,
Vẫn vai kề vai  đầu sát đầu .
Cho dù  trái đất  ngừng  quay nữa ,
Ta vẫn còn trong  vòng  tay nhau .

Cho dù trái đất  ngừng  quay nữa ,
Ta vẫn còn trong  vòng  tay nhau .

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

%d