Khai Phi's Website

Tôi Chẳng Bao Giờ

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới yêu 
Người em tôi đã mến thương nhiều .
Thư em tôi đọc mờ trang giấy , (1)
Nhìn mắt hồ thu , vẻ diễm kiều .

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới hôn
Môi em hồng đẹp nét xuân còn .
Để thơ về nhẹ trên làn tóc ,
Tôi thấy cuộc đời tươi thắm hơn .

Tôi chẳng bao giờ gửi đến em
Những dòng thơ viết thật êm đềm ,
Những lời thơ có từ tim óc ,
Vì nước gần đầy ngại rót thêm . (2)

Ai hỏi tôi sao khéo vẽ vời
Đem thơ mà nói thật thành chơi .
Thi nhân là thế , đời là thế .
Thơ chỉ đẹp khi tình thế thôi . (3)

Khai Phi Hạnh Nguyên 
April 20, 2010

(1) Đọc thư em , muốn rơi nước mắt nên những dòng chữ mờ đi trên trang giấy .
(2) Ngừng lại tại mến thương cũng như không rót thêm nước vào một chén nước gần đầy , do đó chẳng nên gửi những dòng thơ đi làm gì .
(3) Nếu có người cho rằng thi nhân vẽ vời ra [bày đặt ra] một bài thơ để nói dối lòng mình , yêu mà bảo chỉ mến thương (nói thật thành chơi) , thì xin trả lời rằng người làm thơ là thế , ngừng lại tại mến thương thôi ; cuộc đời là thế , người đời cũng có khi ngừng lại tại đây ; và những bài thơ đẹp do đó mà có .

%d bloggers like this: