Khai Phi's Website

Vĩnh Biệt Mẹ Hiền

       Ngùi đau … với anh Lữ Hồng Quang

Con định đi xa con chửa đi
Nào hay Từ Mẫu đă tiên quy .
Đau lòng con trẻ rưng rưng lệ .
Xót dạ cha già rơm rớm mi .
Âm cảnh hắt hiu sầu biệt biệt .
Dương gian chan chứa khổ ly ly .
Nguyện cầu hồn Mẹ niềm an lạc .
Con ngậm ngùi thương biết nói gì !!

Biết nói gì đây chuyện tử sanh .
Thiên thu vĩnh biệt đấng sinh thành .
Bóng chim vời vợi chân trời tím .
Tăm cá mịt mờ nước biển xanh .
Chốn ấy an cư đời vĩnh viễn .
Nơi đây tạm trú kiếp mong manh .
Chiều nay bên mộ con hồi tưởng
Khốn khó vì con Mẹ cũng đành …

Cũng đành lặn lội kiếm thăm con
Cải Tạo lao tù chuyện nước non .
Con trẻ nhục nhằn đau dạ Mẹ .
Mẹ già vất vả xót lòng con .
Tình thương chăm bón không mòn mỏi .
Lương thực thăm nuôi chẳng mỏi mòn .
Tình Mẹ bao la như biển lớn .
Lòng con dòng suối cạnh sườn non …!!!

Mẹ già an giấc nơi đây .
Rồi mai con trẻ gió mây phương trời .
Xứ người diệu vợi Mẹ ơi .
Hoàng hôn đeo đẳng chặng đời chim Di .
Cúi đầu thưa Mẹ con đi …!!

Nguyễn Minh Thanh

%d bloggers like this: