Khai Phi's Website

Tôi Biết Em Đi Chẳng Đợi Chờ

Tôi biết em đi chẳng đợi chờ ,
Tôi còn gì nữa để mà mơ .
Tôi về để trái tim hoang vắng ,
Chữa vết thương lòng với chút thơ .

Vì thế thơ tôi nặng chất sầu .
Bao nhiêu kỷ niệm , nỗi buồn đau
Tôi đem gửi hết vào trong đó
Với cả một thời ta có nhau .

Tôi tưởng rồi đời sẽ chóng vui .
Bao nhiêu đau khổ sẽ chôn vùi .
Bao nhiêu hờn giận tan đi hết .
Chỉ có một Nàng Thơ với tôi .

Nhưng không , tôi đã quá lầm rồi !
Nàng Thơ cũng chỉ giống tranh thôi .
Thơ hay , tranh đẹp , đời hoang vắng
Vẫn thiếu trong tim một bóng người .

Từ đó lòng tôi cứ vẩn vơ .
Tôi xem trăng đẹp bến sông hồ ,
Gặp người đau khổ , người vui sướng ,
Để lắng trong hồn một nét thơ .

Thôi thế từ đây tôi gắng vui .
Tình em ngày đó đã xa rồi .
Tôi như một chiếc thuyền không bến
Theo hướng Nàng Thơ lướt lướt trôi …

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: