Khai Phi's Website

Em Đã Xuống Rồi Mái Tóc Yêu

Em đã xuống rồi mái tóc xanh (*)
Vì anh khấn nguyện , chỉ vì anh
Bao năm gìn giữ không hề tiếc ,
Mong muốn chồng yêu sớm mạnh lành .

Lật tấm khăn vuông thực bất ngờ
Thấy “đầu sư nữ” đẹp như thơ
Sáng trong hơn cả trăng mười sáu .
Anh đã ôm trăng nhập bến mơ .

Biết nói sao đây để tạ tình ?
Chỉ còn tự hứa với lòng mình
Tim yêu xin giữ như nguyên thuỷ ,
Cùng hát câu phu phụ chí tình .

(*) Tháng Tám năm 1997 , tôi bị một anh lang băm Mỹ làm sinh thiết nhiếp hộ tuyến (prostate biopsy) bất cẩn khiến cơ thể bị nhiễm trùng E. Coli 157 nằm coma 16 ngày thập tử nhất sinh. Vợ tôi quá thương chồng nên khấn nguyện nếu tôi qua khỏi căn bệnh ngặt nghèo sẽ xuống tóc ăn chay cả tháng và đã giữ lời hứa nguyện khiến tôi làm bài thơ mọn này. Xin mời chư huynh đệ tỷ muội nhàn lãm.
Trân trọng
Kính mời nhàn lãm đầu tuần

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Bái ta cưới vợ giống Thanh Nga
Toe miệng cười tươi , ôi thật là …
(Khai Phi đề tựa tấm ảnh Bái Khanh ngày cưới)

%d bloggers like this: