Khai Phi's Website

Thương Xót Hiền Thê Ngày Phụ Nữ (*)

Tháng ba mồng tám tới kia rồi ,
Càng nghĩ càng thương xót vợ tôi :
Lạy mẹ theo chồng nơi lạ lẫm ,
Ôm con kiếm việc chốn xa xôi .
Bốn lăm năm lẻ đầu thêm bạc ,
Mấy chục niên dư má đốm mồi …
Trẻ Tạo đành hanh ghen sắc thắm :
Ban cho bệnh nặng (**) khó nằm ngồi …

(*) Mồng Tám Tháng Ba
(**) Nàng mắc bệnh Parkinson

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

%d bloggers like this: