Khai Phi's Website

Tình Thương

Không thương đời có ra gì .
Không thương đời sẽ là suy với đồi .
Không thương lòng chắc chơi vơi
Như đôi cánh bướm lẻ loi một mình .
Thương anh , em hiến trọn tình .
Thương em , thương chỉ một mình em thôi .
Mặc cho sóng gió biển đời ,
Thuyền tình chung hướng về nơi bên bờ .
Đời còn tiếng nhạc , lời thơ ,
Người còn ôm lấy mộng mơ với tình .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: