Khai Phi's Website

Sợi Tóc Em

Sợi tóc em buông rơi trên thảm cỏ
Có con chim nhỏ sà tới tha đi .
Nó luồn vào trong khóm lá tường vi ,
Đan cái tổ nhỏ tiện nghi xinh xắn !

Sợi tóc em thành chỉ tơ chắc chắn ,
Đính vòng tròn những cánh lá vào nhau .
Con chim trống dùng cái mỏ để khâu .
Trời dạy nó xây lâu đài tình ái !

Rồi trong tổ ấm êm , con chim mái
Đẻ trứng , ấp đàn chim bé xinh xinh …
Sợi tóc em rơi chẳng phải vô tình ,
Mà thụ ứng bởi chương trình Thượng Đế !

Em yêu ơi ! Sợi tóc xưa cũng thế !
Tại vì đâu ? Vương vít bám vai anh !
Sợi tóc của em hóa sợi tơ lành ,
Cột chặt chúng mình vào nhau mãi mãi !

Chẳng phải vô minh mà sinh tình ái ,
Nguyệt Lão làm mối lái đấy em ơi !
Ta bước đi trên mầu nhiệm đường đời .
Sợi tóc em rơi cũng Trời sắp đặt !

Trần Quốc Bảo

%d bloggers like this: