Khai Phi's Website

TÔI CÓ BA MỐI TÌNH_Chương I Mở Đầu_Khai Phi Hạnh Nguyên

Văn gom những truyện ở ngoài đời,
Tình người và cả chút tình tôi,
Để văn lên tiếng lòng nhân thế
Chẳng nói được ra nét tuyệt vời.
KPHN

Bến Tre

**************************************************

CHƯƠNG I
Mở Đầu

**************************************************

Mối tình thứ nhất của tôi là tình yêu vợ tôi bây giờ. Mối tình thứ hai của tôi là tình yêu nàng khi nàng mười bảy tuổi, tôi mười tám; nhưng tôi chẳng bao giờ có được tấm thân trinh nữ của nàng.

Mối tình thứ ba của tôi là tình yêu vợ cũ đã bỏ tôi khi tôi còn ở trong Trại Tập Trung tại Việt Nam.  

Tình yêu tôi kể ra đây không theo thứ tự thời gian mà chỉ là lần lượt nói ra thôi.

Ba mối tình này vẫn còn ở trong tim tôi và trở nên sống động như thuở nào vào những lần sinh nhật vợ tôi, sinh nhật con của chúng tôi, sinh nhật con của tôi với vợ trước và sinh nhật con riêng của vợ tôi hiện nay.

Tôi định đặt tên truyện này là Định Mệnh hoặc Éo Le, nhưng nghe khuôn sáo quá và không thích hợp với trường hợp riêng biệt của tôi.
Tôi chợt nhớ tới bài hát tiếng Pháp J’ai Deux Amours (Tôi Có Hai Mối Tình) nên tôi chọn tên truyện tôi đang kể là Tôi Có Ba Mối Tình có lẽ đúng nhất.

%d