Khai Phi's Website

Về Một Đoạn Thơ

Trong điện thoại, người bạn trẻ “tính em có sao nói vậy anh đừng giận” hỏi tôi về một đoạn thơ:
_Anh ơi, ai là tác giả của đoạn thơ này:

Yêu hết một mùa đông (1)
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi, (2)
Qua rồi mùa ân ái. (3)
Đàn sếu đã sang sông. (4)

Tôi trả lời:
_Lâu quá tôi không nhớ rõ, có lẽ tác giả là Lưu Trọng Lư.
_Đoạn thơ này có thể hiểu như sau không anh ?:
Một cặp tình nhân làm tình với nhau suốt chín mươi ngày trong trong khi bên ngoài gió đông thổi. (1) (2)
Người đàn ông hết xí quách. (3)
Đàn sáo đến trú mùa đông đã bay qua bên kia sông trở về chốn cũ. (4)
Tôi cười vui đáp:
_Bạn hiểu không sai.
Người bạn trẻ bỗng cười hinh hích nói:
_Nếu vậy thì người đàn ông sắp phải đi mua Vai Ác Gà (*) và người đàn bà phải đến tiệm “One Dollar Store” (**).
Tôi hỏi :
_Người đàn bà đến tiệm “One Dollar Store” để làm gì ?
_Để mua “Pregnancy Test Kit” (***) giá chỉ một dollar.

Khai Phi

(*) Vai Ác Gà : Viagra : thuốc cường dương.
(**) One Dollar Store : tiệm tạp hoá trong đó hầu hết các món hàng mỗi món giá chỉ 1 dollar.
(***) Pregnancy Test Kit : bộ dụng cụ y khoa để thử xem có thai hay không.

%d bloggers like this: