Khai Phi's Website

Thư Điện tử

Thư điện tử (1) gồm ảnh với tin
Kèm theo bằng chứng khỏi đi tìm
Nên tim và óc còn trong sáng , (2)
Cuộc sống bình yên như cánh chim .

Chính trị làm gì cho mệt người .
Ưa ưa ghét ghét mãi không thôi .
Mang chi thù hận thêm cao máu . (3)
Cái món này xem nuốt khó trôi .

Tôn giáo tin thờ mỗi thứ riêng
Ai theo cũng nói đạo mình thiêng .
Bàn vào rắc rối thêm to chuyện ,
Điện tử thư đành phải nể kiêng . (1)

Phong tục của ai người nấy giữ ,
Đem ra so sánh ghét rồi thù ,
Thà nghe ca hát lòng thanh thản .
Cảm hứng hồn tìm những ý thơ.

I meo fren cứ thế mà vui . (4)
Xem thơ , nghe nhạc , thấy tình người .
Nếu đời viễn xứ còn hoang vắng ,
Du lịch quê nhà cũng tốt thôi .

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Thư điện tử : điện tử thư : emails .
(2) Đầu óc sẽ u mê bởi những gì giả đối .
(3) Cao máu : cao huyết áp (arterial hypertension) .
(4) I meo fren : email friends .

%d