Khai Phi's Website

My Heart Will Go On_Mãi Mãi Trong Tim Em

Vụ Đắm Tàu Titanic (Sinking of the RMS Titanic)
Tàu chở khách du lịch Titanic , lớn nhất thế giới thời bấy giờ , được đóng tại nước Ireland (Ái Nhĩ Lan) . Khởi hành ngày 10 April 1912 từ Southhampton tại England (Anh Quốc) đi New York City (Thành Phố Nữu Ước) , tàu chở 2223 hành khách .
11:40 giờ đêm 14 April 1912 , tàu đụng một tảng nước đá nổi khổng lồ trôi trên biển .
Loại tảng nước đá này (iceberg) vỡ ra từ những khối băng của cực trái đất [Bắc Cực hoặc Nam Cực] . Bốn phần năm tảng nước đá chìm dưới biển , một phần năm nổi lên trên mặt nước có thể cao 200 m .
Tàu chìm luc 2:20 giờ sáng hôm sau làm chết 1517 người .

Sinking of the RMS Titanic

Iceberg

Bài hát My Heart Will Go On (Mãi Mãi Trong Tim Em) là lời một nàng sống sót nói với người yêu đã chết trong cuộc đắm tàu .

My Heart Will Go On – Ce’line Dion
Songwriters: Horner , James ; Jennings , Will .
Mãi Mãi Trong Tim Em – Ce’line Dion
Soạn giả: James Horner và Will Jennings

Every night in my dreams ,
Đêm đêm trong mộng ,
I see you , I feel you .
Em gặp anh , em cảm nhận được anh .
That is how I know you go on .
Vì vậy em biết anh hãy còn . (1)

Far across the distance
Từ cõi xa xăm
And spaces between us ,
Và từ những khoảng không gian ngăn cách chúng ta ,
You have come to show you go on .
Anh đã đến để cho thấy anh hãy còn . (2)

Near , far , wherever you are ,
Gần hay xa , dù anh ở đâu ,
I believe that the heart does go on .
Em tin rằng nhất định tim em còn tiếp tục yêu anh .
Once more you open the door
Anh mở cửa một lần nữa (3)
And you’re here in my heart
Và anh đang ở đây , trong tim em
And my heart will go on and on.
Mãi mãi và mãi mãi trong tim em .

Love can touch us one time
Tình yêu có thể đến với chúng ta một lần
And last for a lifetime
Và còn suốt đời
And never let go till we’re gone .
Chúng ta đừng bao giờ để mất cho đến khi chúng ta không còn sống .

Love was when I loved you ,
Tình yêu đã đến khi em yêu anh
One true time , I hold to .
Một lần có thật và em còn giữ cho anh . (4)
In my life , we’ll always go on .
Trong đời em , chúng ta sẽ luôn tiếp tục yêu nhau .

Near, far, wherever you are ,
Gần hay xa , dù anh ở đâu ,
I believe that the heart does go on .
Em tin rằng nhất định tim em còn tiếp tục yêu anh .
Once more you open the door
Anh mở cửa một lần nữa (3)
And you’re here in my heart
Và anh đang ở đây , trong tim em
And my heart will go on and on .
Mãi mãi và mãi mãi trong tim em .

 

You’re here , there’s nothing I fear
Anh đang ở đây , em không sợ gì
And I know that my heart will go on .
Và em biết rằng tim em sẽ còn tiếp tục yêu anh .
We’ll stay forever this way .
Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này .
You are safe in my heart
Anh đang bình yên trong tim em
And my heart will go on and on .
Và tim em sẽ tiếp tục yêu anh mãi mãi .

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra văn xuôi tiếng Việt

(1) : thật ra anh đã chìm theo tàu Titanic bị đắm .
(2) : thật ra anh đã chìm theo tàu Titanic bị đắm .
(3) : thật ra anh đã chìm theo tàu Titanic bị đắm .
(4) : một lần có thật là lần khi anh còn sống .

%d