Khai Phi's Website

Ôm Không Bia

Một phòng bia ôm có tiếp viên nữ ngồi chiều khách người nước ngoài

Một anh nông dân vào quán bia ôm. Sợ đắt tiền anh ta gọi:
_Chủ quán, cho hai suất bia không ôm.

_Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.

_Vậy thì cho một suất ôm không bia!!

VUONG DANG
dayanhvan@yahoo.com
sưu tầm

%d