Khai Phi's Website

Man’s Desires_Ham Muốn của Con Người_Désirs de L’homme

1. Money_tiền_argent.
2. Title_danh (*)_titre.
3. Sex_tình dục_ plaisir sexuel.
Desires usually make Man bad_Ham muốn thường làm con người trở nên xấu_Les désirs habituellement rendent l’homme mauvais.

Khai Phi

(*) danh gồm có: không chịu thua ai; muốn được nổi tiếng, địa vị, bằng cấp, chức tước.

%d