Khai Phi's Website

Người Giàu_Rich People

Người giàu giống nhau vì:
Ăn uống sang,
Mặc sang,
Ở nhà sang trọng của mình.
Có xe cộ sang,
Và ly dị vợ để cưới vợ trẻ hơn.

Rich people have the following things in common:
Eating lavish food,
Dressing lavish clothes,
Living in their lavish houses,
Having lavish vehicles,
And divorcing their wife to get married with a younger woman.

Khai Phi

%d