Khai Phi's Website

Thu

Thu ơi , đừng để ta sầu
Khi ngươi đem lá nhuộm màu thế gian ,
Khi ngươi để cánh hoa tàn ,
Để mây hiu hắt vào hồn thơ ta .
Đời vui trăng úa hoen mờ
Ngươi đem rửa sáng tỏa bờ sông ngân . (1)
Ngươi đi , ngươi đến bao lần
Người đem ngươi dệt muôn vần thơ yêu .
Ngươi là áo tím đường chiều
Xưa bay theo gió còn nhiều vấn vương .

Khai Phi Hạnh Nguyên
October 7 , 2010

(1) Ngân là bạc , sông ngân là sông màu bạc ánh trăng .

%d bloggers like this: