Khai Phi's Website

Thơ Cười

 

Mượn mấy vần thơ đổi nụ cười
I borrow rhymes to exchange for smiles,
Để đời thêm đẹp , má thêm tươi ,
To make life more beautiful, faces happier,
Cho tan đi ánh sầu trong mắt .
And to get away the gloomy light from eyes.
Thơ dẫu nhiều nhưng chỉ thế thôi .
That’s my only aim though so many poems I can write.

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: