Khai Phi's Website

Em Cao To_You’re so big

Ảnh do người đẹp Email Friend Duy Ánh sưu tầm   

Yêu nhau mấy núi cũng trèo .
Em cao , em … bự anh … đeo như thường .
Long Khải

I can still hug you, baby.

 

Ảnh do người đẹp Email Friend Duy Ánh sưu tầm 

Đâm lao thì phải theo lao .
Yêu em anh cũng liều … vào … tốt thôi .
Em cao , em … bự tuyệt vời ,
Kiểu này anh khó sống đời theo em .
Long Khải

You’re wonderful in everything, except this crushing style.

 

Ảnh do người đẹp Email Friend Duy Ánh sưu tầm 

Cần gì những tấm lưng ong .
Eo em dư ấm cả vòng tay anh .
Long Khải

My arms feel so comfortable, I don’t need to go anywhere.

 

Ảnh do người đẹp Email Friend Duy Ánh sưu tầm 

Cần gì ăn món dam bông .
Đùi em một cặp đói lòng anh … ôm .
Long Khải

Holding your nice thighs in my arms, I feel like eating something, maybe … ham.

 

Ảnh do người đẹp Email Friend Duy Ánh sưu tầm 

Em cao chỉ tại chân dài .
Đùi em đồ sộ anh … ngồi … hết cao .
Long Khải

You’re big just because of your long legs.
Your thighs make us have now the same height.

 

%d bloggers like this: