Khai Phi's Website

Cuộc Đời, Thiên Đường và Địa Ngục_Life, Paradise and Hell

CUỘC ĐỜI NGƯỜI
Đàn ông và đàn bà làm tình với nhau đẻ ra con. Vậy đứa con bị ép buộc sinh ra đời.
Khi người ta chưa biết trồng trọt, người ta phải giết và ăn thịt thú vật để sống.
Khi người ta biết trồng trọt, người ta vẫn giết và ăn thịt thú vật để sống. Những người ăn chay không giết và không ăn thịt thú vật. 
Trước đây đôi chục năm, Paris là thành phố có nhiều nhất quán ăn bán thức ăn vào hạng siêu ngon (ngon tuyệt). Bây giờ Tokyo là thành phố có nhiều nhất quán ăn bán thức ăn vào hàng siêu ngon (ngon tuyệt).
Người ta bị những con vật nhỏ hơn ăn thịt và gây bệnh: ruồi ăn vết lở lói trên người, muỗi đốt hút máu, con bọ chuột cắn người; vi trùng (microbes), vi khuẩn (bacteria), siêu vi trùng (viruses) và nấm (fungi) gây bệnh cho người ta (ăn cơ thể người ta).

MAN’S LIFE
A man and a woman had sex and gave birth to their child so Man was forced to be born.
When Man did not know about agriculture, he had to kill animals to eat and survive.
When Man could do agriculture, he still killed animals to eat and live. Vegetarians do not eat meat and fish.
Decades ago, Paris had more super restaurants than anywhere in the world. Now Tokyo does.
Tiny animals ate Man and caused diseases to him. Flies ate injured skin, mosquitoes and rat fleas bit Man to suck his blood; microbes, bacteria, viruses and fungi ate Man. All these tiny animals caused diseases to Man.

******************************************************

ĐỜI SỐNG CON VẬT
Con vật đực và con vật cái làm tình với nhau sinh ra con vật còn, vậy con vật con bị ép buộc sinh ra đời.
Con vật phải giết lẫn nhau để ăn thịt và sông còn. Có những con vật chỉ ăn cây trái và cỏ dể sống, thí dụ trâu, bò, nai, vân vân.
Khi một con vật bị con vật khác giết và ăn thịt nó hiểu rằng trước kia nó cũng làm như vậy.
Những con vật nhỏ bé ăn và gây bệnh cho những con vật lớn. Ruồi ăn vết lở lói trên da con vật lớn, muỗi và bọ chuột cắn và hút máu con vật lớn; vi trùng (microbes), vi khuẩn (bacteria), siêu vi trùng (viruses), và nấm (fungi) ăn con vật. Tất cả loài vật nhỏ bé này gây bệnh cho con vật lớn hơn.

ANIMAL’S LIFE
A male animal and a female animal had sex and gave birth to their offspring so the offspring was forced to be born.

Animals had to kill other animals to eat and survive. There are animals that only eat leaves, fruits and grass to survive, for example buffaloes, cows, deer, etc.
When an animal was killed and eaten by another one, it knew the latter killed it to eat like it had done before.
Tiny animals ate bigger animals and caused diseases to them. Flies ate animal’s injured skin, mosquitoes and rat fleas bit animals to suck their blood; microbes, bacteria, viruses and fungi ate animals. All these tiny animals caused diseases to bigger animals.

************************

THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI ĐẾN VÀ VIẾT TRONG SÁCH
Thiên Đường và Địa Ngục người ta thường nói đến và viết trong sách không ai biết là gì và ở đâu.

PARADISE AND HELL THAT PEOPLE TALKED ABOUT AND WROTE IN BOOKS
No one knows what and where those Paradise and Hell are.

****************************************************************

THIÊN ĐƯỜNG
1. Tình thương là Thiên Đường của người ta và của con vật.
2. Sức khỏe tốt là Thiên Đường của người ta và của con vật.
3. No ấm đầy đủ là Thiên Đường của người ta và của con vật.

4. Khí hậu tốt và mùa màng tốt là Thiên Đường của người ta và của con vật.
5. Những người tốt yêu thương nhau, tránh làm những gì xấu cho nhau và cố gắng làm những gì tốt cho nhau là Thiên Đường của nhau.
6. Khoa Học xây dựng (không phá hoại) và Kỹ Thuật xây dựng (không phá hoại) là Thiên Đường của người ta.
7. Bác sĩ giỏi, y tá lành nghề, người hiến máu, người hiến nội tạng là Thiên Đường của bệnh nhân.
8. Những người nuôi súc vật vì yêu thương súc vật là Thiên Đường của súc vật. Thí dụ những người nuôi chó và mèo vì yêu thương chúng.

PARADISE
1. Love is Paradise for Man and animals.
2. Good health is Paradise for Man and animals.
3. Eating enough and being warm enough are Paradise for Man and animals.
4. Good weather and abundant harvest are Paradise for Man and animals.
5. Good people who love each other, avoid to do what is bad for each other, and try to do what is good for each other are Paradise for each other.
6. Constructive (non destructive) Sciences and constructive Technology are Paradise for Man.
7. Expert medical doctors, good nurses, blood donors, and organ donors are Paradise for patients.
8. People who raise animals because they love animals are Paradise for animals, for example people who raise dogs and cats because they love dogs and cats.

*******************************************************************************

ĐỊA NGỤC
1. Đói rét là Địa Ngục của người ta và của con vật.
2. Tật nguyền là Địa Ngục của người ta và của con vật.
3. Thiên tai và mất mùa là Địa Ngục của người ta và của con vật.
4. Những kẻ cướp của giết người, hãm hiếp giết người, hành hung, đánh đập, hành hạ và bỏ rơi con cái là Địa Ngục của người ta.
5. Chiến tranh là Địa Ngục của người ta.
6. Những kẻ chia cắt đất nước và chia rẽ dân tộc để xưng bá, kẻ bán nước để có được địa vị, những chính quyền ăn cắp và ăn hối lộ là Địa Ngục của dân tộc và nhơ bẩn của lịch sử.
7. Những kẻ kỳ thị là Địa Ngục của người ta.
8. Những người ăn thịt chó và quán ăn bán thịt chó là Địa Ngục của chó.

HELL
1. Famine is Hell for Man and animals. Lack of warm clothes in Winter is Hell for Man.
2. Disabilities are Hell for Man and animals.
3. Natural disasters and crop failure are Hell for Man and animals.
4. Killing robbers and killing rapists, violent people, abusers, and parents abandoning their children are Hell for Man.
5. War is Hell for Man.
6. Governments that stole money and took bribes, the person who divided the country and people to proclaim Lord, and the person who sold the country to become a leader, were Hell for their people and made their country’s history dirty .
7. Discriminators are Hell for Man.
8. Dog meat eaters and dog meat restaurants are Hell for dogs.

 

Khai Phi

%d bloggers like this: