Khai Phi's Website

Màu Sắc

Tôi xem màu sắc cho vui .
Đỏ màu thắm thiết , tím thời học sinh .
Xanh là yên ổn thanh bình ,
Cũng là thơ mộng ân tình cho nhau .
Vàng là nòi giống một màu
Giận nhau chớ để người đâu xen vào .
Một khi đã mắc mưu sâu ,
Trăm năm phải đổ máu đào gỡ ra .
Đen màu nghiêm khắc , xót xa .
Nâu màu đạo giáo ông bà tổ tiên .
Lá cây hy vọng vươn lên ,
Giống nòi quên giận nối liền tay nhau .
Xa quê ai khỏi lòng đau ,
Trông về cố quốc mây sầu gió bay .
Rượu vào đã thấm men say ,
Thơ dăm ba chữ quên ngày tháng trôi .
Lòng đau , tìm nét thơ vui ,
Còn mênh mang nhớ một trời xa xăm .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: