Khai Phi's Website

Áo Trắng Ngày Xưa

Những nữ sinh xưa vẻ diễm kiều
Còn về mang những nét thân yêu
Họp nhau trên bến đời xa vắng , (1)
Năm tháng tàn phai gợi nhớ nhiều .    

Thời gian cứ thế đă trôi đi 
Để nắng mùa phai nhạt tóc thề .
Mắt đă thôi xanh màu dĩ vãng ,
Tình còn ôm ấp mái trường quê .

Những nữ sinh xưa vẻ diểm kiều
Còn về mang những nét thân yêu
Họp nhau trên bến đời xa vắng ,   
Nghe tiếng Thu phong có lạnh nhiều ?

Khai Phi Hạnh Nguyên
September 27 , 2008 (2)

(1) Cựu nữ sinh Trưng Vương họp mặt tại Nam California , USA năm 2008. Mỗi nơi người ta ở là một bến đời , Mỹ là một bến đời xa vắng .
(2) Viết cho chị Diệu Quỳnh Trần Hồng Loan và các cựu nữ sinh Trưng Vương Nam California , USA trong buổi họp mặt ái hữu năm 2008 .

%d