Khai Phi's Website

Dolly Parton

Date and place of birth; marriage_Ngày và nơi sinh; kết hôn

Born: Dolly Rebecca Parton
January 19, 1946 (age 77)
Pittman Center, Tennessee, U.S.
Spouse: Carl Dean (m. 1966)_Dolly Rebecca Parton sinh ngày 19 tháng 1 năm 1946, tại Pittman Center, Tennessee, U.S.; kết hôn với Carl Dean năm 1966

Copy the link below into a Search box and press Enter:_Chép link dưới đây vào Search box và nhấn Enter:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dolly_Parton

Dolly Parton receives $100 million award from Jeff Bezos: “I will do my best to do good things with this money”_Dolly Parton nhận $100 triệu tiền thưởng của Jeff Bezos:_”Tôi sẽ cố gắng hết sức làm những việc tốt với số tiền này”

Country music superstar Dolly Parton is no stranger to charitable giving._Ngôi sao hạng siêu của nhạc Dân Gian Dolly Parton ai cũng biết về việc cho tiền từ thiện.

In 2020, she donated $1 million to Vanderbilt University’s coronavirus research, which helped create Moderna’s Covid-19 vaccine. In 2021, she raised $700,000 to help victims of flooding in Tennessee._Năm 2020, nàng tặng $1 triệu cho cuộc nghiên cứu về coronavirus của trường Đại Học Vanderbilt, cuộc nghiên cứu đã giúp tạo ra thuốc chủng ngừa Moderna’s Covid-19. Năm 2021, nàng gây quỹ được $700,000 để giúp nạn nhân bị lụt tại Tennessee.

Now, the 76-year-old singer-songwriter has another $100 million to give to any charity of her choice: On Nov. 12, Amazon founder Jeff Bezos honored Parton with his “Courage and Civility” award in recognition of her philanthropic efforts over the years._Bây giờ, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ 76 tuổi có $100 triệu khác để cho bất cứ từ thiện nào nàng chọn: Ngày 12 tháng 11, sáng lập viên Amazon Jeff Bezos đã danh dự Parton với giải thưởng “Can Đảm và Văn Minh” của ông để thừa nhận những cố gắng từ thiện của nàng qua nhiều năm.

Copy the link below into a Search box and press Enter_Chép link dưới đây vào Search box và nhấn Enter:

https://www.cnbc.com/2022/11/16/dolly-parton-receives-100-million-dollar-award-from-jeff-bezos.html

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi_Khai Phi sưu tầm và dịch sang tiếng Việt

%d