Khai Phi's Website

Nếu Như …

Nếu như ngày ấy anh đừng
Theo chân em mãi vấn vương đợi chờ …

Nếu như nhện chẳng giăng tơ
Thì em đâu phải bơ vơ nửa đời .

Nếu như anh chẳng ngỏ lời
Thì nay em chẳng rã rời khóc anh .

Nếu như tơ chỉ se mành
Thì sao trời nỡ đành hanh duyên phần?

Nếu như anh đã có lần
Yêu em sao nỡ lìa trần hở anh?

Nếu như chẳng thức thâu canh
Thì anh đã chẳng theo tranh hiện về .

Nếu như đêm chẳng lê thê ,
Hồn em đã chẳng tỉ tê khóc thầm .

Nếu như , chỉ nếu như thôi
Thì hoa đã chẳng nổi trôi giữa dòng…

Phạm Phan Lang
26/2/2013

%d