Khai Phi's Website

Phong Ba

        Ôi quê hương , xứ xa mờ !
        Tim còn nhớ mãi , bao giờ mới nguôi .

Thuở ấy đang mơ với mộng đầu .
Sân trường hoa đỏ , mái tươi nâu ,
Tưởng rằng hoa thắm lòng tôi mãi .
Binh biến cho tôi một vết đau .

Tôi phải ra đi một sớm buồn .
Lòng tôi mờ nặng dưới trời sương .
Khăn tay đưa tiễn đôi hàng lệ
Cho mãi tình người những nhớ thương .

Một lần Thu nữa lại ra đi .
Cơn bão đằng sau chặn lối về .
Biển sóng mịt mù tìm hướng sống
Giữa lòng cõi chết của phân ly . (1)

Thôi thế lòng người chỉ thế thôi ,
Còn chi tình nghĩa thuở xa xôi .
Nước non nghìn dặm đời ngăn cách ,
Thôi thế từ đây đứt đoạn rồi .

Thôi thế để hồn ngập tiếng tơ
Cho âm thanh dệt khúc mơ hồ .
Lời như mộng đẹp , đời xa vắng (2) (3)
Về gợi ân tình những lối xưa .

Thôi thế gửi tình cho áng mây ,
Theo trăng mà dệt túi thơ đầy . (4)
Trong đêm mờ ảo Nàng Thơ đến , (5)
Nâng chén nghe lòng ru giấc say …

Khai Phi Hạnh Nguyên
December 28 , 2009

Phong : gió ; ba : sóng . Phong ba : sóng gió .
(1) Tạp chí Time (Time Magazine) đầu thập niên năm 1980 đăng một thống kê (statistics) nói rằng cứ 3 chiếc tàu vượt biên Việt Nam ra nước ngoài thì 1 chiếc bị đắm vì bão hoặc vì cướp biển đánh chìm.
(2) Lời : lời ca .
(3) Đời xa vắng : cuộc đời đã xa rồi , không còn nữa .
(4) Khi làm thơ , người Việt Nam thường có một bầu rượu để uống và nghĩ rằng túi của mình đựng thơ của người khác và thơ của mình , ý nói mình có thể đọc ra thơ của người khác dễ như lấy trong túi ra và thơ của mình làm xong cũng cất vào túi .
Bốn chữ “bầu rượu túi thơ” do quan niệm này mà có .
(5) Nàng Thơ : La Muse .

%d