Khai Phi's Website

Sao Em Không Đến ?_Nhạc và lời : Hoàng Nguyên

Sao em  không đến  chiều nay  Thứ Bảy ?
Sao em  không lại  đường vắng  em đi ?
Sao em không lại ?  Sao em không lại ?
Quân trường  riêng tôi  đứng đây ,
Đếm từng  chiếc lá  khô bay
Sao em không đến ?  Sao em không đến ?
Để nắng  chiều tắt  trên cây  soan già ,
Quạnh vắng  mình tôi  bâng khuâng  trông chờ ,
Nghe lòng  thương thương,  nhớ nhớ,
Nhớ thương  người em  trong ước mơ .

Đời tôi  từ ngày  khoác áo  chiến binh ,
Lên đường  thấy rằng  lòng mình  đã bớt  vấn vương .
Chiều nay  lòng chợt  thấy nhớ  thương  em ,
Thương về  mái tóc  êm đềm
Buông dài  ấp kín  hồn em .
Tôi mong  em đến  tuần sau  Thứ Bảy
Cho tôi  không còn  tìm áo  ai bay ,
Cho tôi  không còn  đếm bước  âm thầm
Những chiều  em không  đến thăm
Vì tôi biết  tôi còn   có em .

 

Tôi mong  em đến  tuần sau  Thứ Bảy
Cho tôi  không còn  tìm áo  ai bay,
Cho tôi  không còn  đếm bước  âm thầm
Những chiều  em không  đến thăm
Vì tôi biết  tôi còn  có em .
Sao em không đến ?  Sao em không đến?
Sao em không đến ?  Sao em không đến ?
Sao em không đến ?  Sao em không đến ?

Sưu tầm của Phó Anh Dzũng.
Khai Phi ngắt câu để hát.

%d bloggers like this: