Khai Phi's Website

Ga Chiều Phố Nhỏ_Nhạc và lời : Nguyễn Vũ

Em nói  chiều nay  em về  phố nhỏ  hẹn tôi  đón em .
Em viết  trong thư  chờ em  anh nhé  chuyến tầu  cuối ngày .
Tôi đến  sân ga  trời chiều  lộng gió , hun hút  đường tầu , lất phất  mưa bay .
Ga vắng thưa  chưa người nào đến , chỉ mỗi mình tôi .
Bâng khuâng tôi mơ  phút giây cùng sánh  vai em  chung lối về .
Gió đến quyến luyến  áo em quyện lấy đôi chân  hai chúng mình .
Rồi vạn niềm vui  lâng lâng  xuyến xao  hồn tôi .

Còi ngân tiếng dài , kìa tàu về bến , xôn xao người gọi nhau .
Từng người , từng người xuống , người có đôi .
Tôi cố trông  mà chẳng  thấy  em đâu .
Buồn muốn khóc  trong mưa bay  chiều nay  khi người cuối cùng  cũng không  phải  là em .

Thơ thẩn  mình tôi  lê từng  bước nhỏ  về trên  lối xưa .
Mưa đã  thôi bay , trời xầm  xập tối  như hồn  tối đầy .
Ngơ ngác  chim bay  tìm về  tổ ấm , rưng rức  còi tàu  chuyển bến  sân ga .
Lẻ loi  trên trời  vì sao  đến sớm , vun vút trời mây .
Ngơ ngác  chim bay  tìm về  tổ ấm , rưng rức  còi tàu  chuyển bến  sân ga .
Lẻ loi  trên trời  vì sao  đến sớm , vun vút trời mây .

Phi Long & Khai Phi sưu tầm và ngắt câu để hát

Ga Chiều Phố Nhỏ_Ca Sĩ Huỳnh Thật | MV OFFICIAL

%d bloggers like this: