Khai Phi's Website

Bài Thơ Cuối Cùng

Đây  bài thơ cuối cùng  anh viết cho em .
Anh viết cho em  bài thơ mộng ước  vừa khi tàn úa  tựa như mùa lá chết theo thu già  cũng như trăng tà  chết theo đêm buồn  dần qua .

Thôi , tình đã thế này , anh đó em đây . Em đó anh đây , mà đâu còn nữa chiều trăng chờ đón , buồn vui cũng uống  những đêm trăng buồn , những khi dỗi hờn  đón nhau bên đường  tình mơ .

Anh ơi , thôi thế  là thôi  là thế đó  ba năm  thôi thế mộng  tan tành .
Anh ơi , thôi thế  là thôi  là thế đó  thiên thu  thôi thế đời  buồn tênh .

Đây  bài thơ cuối cùng  anh viết cho em .
Anh viết cho em  bài thơ của những  mùa trăng đã tắt , ngày vui đã mất  chứa chan điệu buồn , xót xa những giờ  anh đã đem vào  hồn thơ .

 

… hồn … thơ …

Duy Ánh Hạnh Nguyên sưu tầm và ngắt câu để hát

%d bloggers like this: