Khai Phi's Website

Nói Chuyện Với Ốc Biển

(Theo Tình Con Ốc Biển của Lạc Thủy)

Ốc ơi ! ta cũng như ngươi
Thác rồi , còn tiếng biển khơi trong lòng … (1)
Tình ta tình nặng , tình nồng , (2)
Tình ngày , tình mộng , tình không một đời … (3)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Ghé tai vào vỏ ốc biển , sẽ nghe thấy tiếng rì rào của trùng dương nên người ta bảo rằng ốc biển muôn đời mang cả biển khơi trong lòng …
(2) Tình nặng : mối tình tràn ngập .
(3) Tình ngày : ban ngày nghĩ tới người mình yêu .Tình mộng : đêm nằm mơ thấy người mình yêu . Tình không : mối tình không được gì , mối tình tuyệt vọng .

 

 

%d bloggers like this: