Khai Phi's Website

Nói Chuyện Với Men

Men ơi , ta sắp say rồi .
Xin đừng thấm nữa , chờ lời thơ xong .
Lên màu tuyết trắng mênh mông
Nàng Thơ bảo viết những dòng trong tim .
Đời người bảy nổi ba chìm ,
Tháng năm phiêu bạt như chim giang hồ .
Ôm đàn , men loạn cung tơ ,
Vội giơ tay đón Nàng Thơ trở về .
Nàng Thơ khi đến , khi đi ,
Bỏ ta ở lại li bì với ngươi .
Men ơi , ta đã say rồi .
Thơ ta chắc chẳng ai người xem đâu .
Cuộc đời có lắm bể dâu ,
Nên thơ ngươi thấy đeo sầu thế gian .
Lò khuya lửa đã dần tàn , (*)
Thôi ta lại tiễn đưa Nàng Thơ đi .

Khai Phi
September 18 , 2010

(*) Lò khuya : lò sưởi đêm khuya .

%d bloggers like this: