Khai Phi's Website

Những Kẻ Ra Đi

     Trương Quang Đại  mặc áo dài đỏ 

        Partir, c’est mourir un peu
        Ra đi là chết trong lòng một ít

Người đi tuổi mãi càng cao ,
Tóc xanh xưa đã thay màu thời gian .
Đường đời nhiều nỗi gian nan ,
Đất lành chim đậu , chiều tàn nhớ quê …

Trương Quang Đại & Khai Phi

%d