Khai Phi's Website

Những Chiếc Cầu Vĩ Đại

Cầu xây ra phía ngoài khơi .
Cầu dài xa khuất mắt người nhìn theo .
Cầu cao , cao ngất cheo leo
Nối đồi , nối núi , ngang đèo cây xanh .
Cầu , trời , non , nước như tranh .
Trên cầu xe bánh lăn nhanh dòng đời .
Khách du hồn bỗng chơi vơi
Để tình phiêu lãng biển trời bao la .

Khai Phi Hạnh Nguyên
May 25 , 2010

%d