Khai Phi's Website

Tristesse_Chopin_Nỗi Buồn

L’ombre s’enfuit , adieu beau rêve
Bóng tối chạy trốn , vĩnh biệt mộng đẹp
Où les baisers s’offraient comme des fleurs .
Với những nụ hôn đã trao nhau như những bông hoa .
La nuit fut brève ,
Đêm ngắn ngủi ,
Hélas pourquoi si tôt fermer nos coeurs
Hỡi ơi sao chúng ta khép lại đôi tim quá sớm
A l’appel du bonheur ?
Trước tiếng gọi của hạnh phúc ?
L’ombre s’enfuit , ma lèvre hésite
Bóng tối chạy trốn , môi tôi lưỡng lự
A murmurer là , près de nos aveux
Gần lúc em và tôi khẽ thốt ra
Des mots d’adieu .
Những lời vĩnh biệt .
Le soleil paraît trop vite ,
Trời có vẻ sáng đến nơi rồi ,
Faut-il donc que l’on se quitte ?
Vậy chúng ta phải chia ly hay sao ?
Que m’importe à moi , la peur du temps ,
Sợ thời gian đối với tôi có quan trọng gì ,
Je voudrais tant retarder l’aurore
Tôi rất muốn làm cho rạng đông chậm đến
Et t’aimer encore .
Và tôi rất muốn tôi còn yêu em .

L’ombre s’enfuit, tout n’est que songe
Bóng tối chạy trốn , tất cả chỉ là mơ
Et tu n’es plus , malgré tous nos desires ,
Và mặc dầu tất cả những gì chúng ta ước muốn , em chỉ còn là
Qu’un souvenir .
Một kỷ niệm .
Si l’amour n’est que mensonge
Nếu tình yêu chỉ là gian dối
Au parfum triste qui ronge ,
Làm phai nhạt dần hương nước hoa buồn ,
S’il est vrai qu’à moi ta lèvre ment ,
Nếu đúng là môi em đã thốt ra với tôi những lời gian dối ,
Sache pourtant que toujours quand même
Dù vậy hãy biết rằng tôi vẫn luôn luôn
Cher amour je t’aime
Yêu em , em yêu quý ,
Eperdument ,
Yêu em một cách thiết tha ,
Eperdument .
Một cách thiết tha .

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt

%d