Bí Mật Đời Tôi

Đời tôi có những chuyện riêng …  (1)
Đời tôi tôi chịu ưu phiền … đời tôi .  (2)
Tôi yêu , tôi lỡ yêu rồi .
Những yêu chỉ để … , tạm thôi một mình .  (3)
Tôi e thế thái nhân tình .  (4)
Bạn bè rất ít , một mình tốt hơn .
Đời tôi không biết oán hờn .
Yên thân để được đời còn thắm tươi .

Ôi nhân sinh quá nực cười !!!  (5)

Khai Phi

(1) Chuyện riêng gì ? Bí mật không nói .
(2) Phiền gì ? Bí mật không nói .
(3) Nhưng yêu chỉ để … đau khổ , rắc rối .
(4) E : e ngại .
(5) Nhân sinh là sinh hoạt của con người .
Hãy xem hàng trăm emails gửi đến , sẽ thấy “Ôi nhân sinh quá nực cười !!!” . Hãy xem ảnh các ông to bà lớn trên tin tức yahoo chẳng hạn , sẽ thấy họ làm điệu chụp ảnh chu môi (???) há mồm (khoe mồm đó sạch?) , nhe răng (cười giả tạo) , le lưỡi (khoe lưỡi đỏ sạch?) , lấy ngón tay chỉ vào độc giả như ông chủ bà chủ chỉ tay vào đám đầy tớ , nói tốt cho mình nói xấu kẻ khác một cách gian xảo trắng trợn : “Ôi nhân sinh quá nực cười !!!” .

Thương Nhiều

  

Ảnh Nàng Thơ & thi sĩ Hésiode

Ai ơi, người có khi nào:
Thương nhiều, lòng bỗng tình trào ra thơ ?

Khai Phi

Gửi
Bái (Lạc Thủy Đỗ Quý Bái)
Buồn (Dư Thị Diễm Buồn)
Đồ Cóc (Nguyễn Tam Thanh, M.D.)
Gaston Nguyễn Văn Phi Long, M.D.
Hạnh (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)
Lang (Pham Phan Lang)
Loan (Hồng Loan)
Long (Hoàng Long)
Mai Phạm
Nga (Ý Nga, Nguyễn Thị Nga)
Nguyễn Tâm Hàn
Nguyệt (Cao Minh Nguyệt)
Nguyệt (Quách Như Nguyệt)
Tha Nhân (Trần Chương Lương)
Tím (Nguyễn Thị Tím)
Tuyết (Linda Võ Thị Tuyết)

Destiny_Số Mệnh

There are good luck and bad luck that happen to people who do not cause them to happen.
Examples: Good luck: biggest lottery winning. Bad luck: plane crash, boat sinking.
Those good luck and bad luck are called Destiny.

Có những cái may và cái rủi xảy đến cho người ta mà người ta không gây nó xảy ra.
Thí dụ: Cái may như trúng số độc đắc. Cái rủi như máy bay rơi xuống đất, tàu chìm.
Những cái may và cái rủi này gọi là Số Mệnh.

Số Mệnh
Gặp được thầy hay thuốc nhiệm mầu,
Bệnh nan y giảm, sống thêm lâu,
Người không có đạo tin vào số
Chẳng biết từ đâu chụp xuống đầu.

Khai Phi

Going By of Time_Thời Gian Trôi

A century is truly very long.
But almost a century may have gone by without people’s awareness.
And the past may have been happy and or sad.
Một thế kỷ thật rất dài.
Nhưng gần một thế kỷ có thể trôi qua mà người ta không hay.
Và quá khứ có thể vui và hoặc buồn.

Khai Phi