Kêu Gọi Vùng Lên

Vùng lên ôi khó biết là bao !!!
Tổ quốc Cộng Quân chiếm đã lâu …  (1)
Trong nước vùng lên chỉ … bị nhốt !!!
Ngoại quốc … “vùng lên” … “chỗ đó” sao ???

Khai Phi
(Sau khi đọc bài thơ Trả Lời Bài Thơ Vùng Lên của Đồ Cóc)  .
(1)  : Việt Cộng chiếm nửa Việt Nam năm 1954 , chiếm hết Việt Nam năm 1975 .

9 Safest Places to Retire Abroad for Less Than $2000 a Month_9 Nơi An Toàn Nhất để Về Hưu Sống ở Nước Ngoài Mỗi Tháng dưới $2000

Copy this link into a Search box and press Enter:
Chép link này vào hộp Search và nhấn Enter:

https://www.yahoo.com/finance/news/9-safest-places-retire-abroad-150013690.html

9. Ireland
2022 average monthly cost of living: $1,974
Giá sinh hoạt trung bình mỗi tháng năm 2022: $1,974
8. Canada
2022 average monthly cost of living: $1,832
7. New Zealand
2022 average monthly cost of living: $1,669
6. Denmark
2022 average monthly cost of living: $1,665
5. Austria
2022 average monthly cost of living: $1,467
4. Japan
2022 average monthly cost of living: $1,171
3. Slovenia
2022 average monthly cost of living: $1,059
2. Czech Republic
2022 average monthly cost of living: $1,007
1. Portugal
2022 average monthly cost of living: $977

Methodology: To find the safest places to retire abroad for $2,000 per month, GOBankingRates first used Institute for Economics and Peace data to find (1) the safest countries in the world. GOBankingRates then used LivingCost.org to find the (2) average monthly cost of living for each selected country. All data was collected on and up to date as of October 6, 2022.
Phuơng Pháp: Chép Institute for Economics and Peace data vào hộp Search và nhấn Enter để tìm (1) những nước an toàn nhất trên thế giới. Chép LivingCost.org vào hộp Search và nhấn Enter để tìm (2) giá sinh hoạt trung bình hàng tháng của mỗi một nước muốn biết. Tất cả dữ kiện (data) đã được sưu tầm và cập nhật ngày 6 tháng 10 năm 2022.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Copy this link into a Search box and press Enter:
Chép link này vào hộp Search và nhấn Enter:

https://www.worldatlas.com/articles/safest-countries-in-the-world.html

 

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi

Jane Fonda: A Really Special Actress_Jane Fonda: Một Nữ Diễn Viên Thật Đặc Biệt 

“I’d rather lose a job than sleep with a guy to get it”
“Tôi thà mất một việc làm hơn là ngủ với một gã để được việc làm đó”

Jane Fonda

Jane Fonda and Lily Tomlin

At 85 and 83 Jane Fonda and Lily Tomlin have been pals for 45 years. They genuinely admire each other’s talents. They share a sense of humor. They’re proud of getting older.
Ở tuổi 85 và 83, Jane Fonda và Lily Tomlin đã là bạn thân trong 45 năm. Họ thật sự ngưỡng mộ tài nhau. Họ chia sẻ một cảm giác hài hước. Ho hãnh diện trở về già.

Actress Jane Fonda poses for a portrait in 1984 in Los Angeles, California.

Jane Fonda

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và dịch sang tiếng Việt

People and Life_Người Ta và Cuộc Đời

Bad people tell lies.
Bad people lie in what they write.
Bad people do bad things.
Science doesn’t not lie. Science makes life better and beautiful.
Good people make life better and beautiful.

Người xấu nói dối.
Người xấu nói dối trong những gì họ viết.
Người xấu làm những gì xấu.
Khoa Học không nói dối. Khoa Học làm cho đời sống tốt hơn và đẹp đẽ.
Người tốt làm cho đời sống tốt hơn và đẹp đẽ.

Khai Phi

Bí Mật Đời Tôi

Đời tôi có những chuyện riêng …  (1)
Đời tôi tôi chịu ưu phiền … đời tôi .  (2)
Tôi yêu , tôi lỡ yêu rồi .
Những yêu chỉ để … , tạm thôi một mình .  (3)
Tôi e thế thái nhân tình .  (4)
Bạn bè rất ít , một mình tốt hơn .
Đời tôi không biết oán hờn .
Yên thân để được đời còn thắm tươi .

Ôi nhân sinh quá nực cười !!!  (5)

Khai Phi

(1) Chuyện riêng gì ? Bí mật không nói .
(2) Phiền gì ? Bí mật không nói .
(3) Nhưng yêu chỉ để … đau khổ , rắc rối .
(4) E : e ngại .
(5) Nhân sinh là sinh hoạt của con người .
Hãy xem hàng trăm emails gửi đến , sẽ thấy “Ôi nhân sinh quá nực cười !!!” . Hãy xem ảnh các ông to bà lớn trên tin tức yahoo chẳng hạn , sẽ thấy họ làm điệu chụp ảnh chu môi (???) há mồm (khoe mồm đó sạch?) , nhe răng (cười giả tạo) , le lưỡi (khoe lưỡi đỏ sạch?) , lấy ngón tay chỉ vào độc giả như ông chủ bà chủ chỉ tay vào đám đầy tớ , nói tốt cho mình nói xấu kẻ khác một cách gian xảo trắng trợn : “Ôi nhân sinh quá nực cười !!!” .

1 3 4 5 6 7 80