Confession_Xưng Tội

Two Irish lads had been out shacking up with their girl friends .
Hai gã độc thân Ái Nhĩ Lan đã đi chơi và làm tình với bạn gái .
One felt guilty and decided he should stop at the church and confess.
Một gã cảm thấy tội lỗi và quyết định nên ghé nhà thờ xưng tội .
He went into the confession booth and told the Irish father , «Irish father, I have sinned . I have committed fornication with a lady. Please forgive me .”
Hắn vào phòng kín xưng tội và nói với cha Ái Nhĩ Lan , «Thưa cha Ái Nhĩ Lan , con đã phạm tội . Con đã ái ân bậy bạ với một cô . Xin cha tha tội cho con .»
The Irish father said , “Tell me who the lady was .”
Cha Ái Nhĩ Lan nói , «Con cho cha biết cô đó là ai .»
The lad said he couldn’t do that and the Irish father said he couldn’t grant him forgiveness unless he did .
Hắn nói hắn không thể tiết lộ tên cô gái và cha Ái Nhĩ Lan bảo rằng cha không thể tha tội cho hắn trừ khi hắn nói tên cô gái ra .
“Was it Mollie O’Grady ?” asked the Irish father .
«Có phải đó là Mollie O’Grady không ?», cha Ái Nhĩ Lan hỏi .
“No .”
«Không .»
“Was it Rosie Kelly?”
«Có phải là Rosie Kelly không ?»
“No .”
«Không .»
“Was it that red-headed wench Tessie O’Malley ?”
«Có phải là Tessie O’Malley tóc đỏ không ?»
“No .”
«Không .»
“Well then ,” said the Irish father , “You’ll not be forgiven .”
«Ơ vậy thì con sẽ không được tha tội .» , cha Ái Nhĩ Lan nói .
When the lad met his friend outside the friend asked , “So , did you find forgiveness ?”
Khi gã xưng tội ra ngoài gặp gã bạn , gã này hỏi , «Vậy mày có được tha tội không ?»
“No ,” said the other , “but I picked up three good prospects !”
«Không ,» gã xưng tội đáp , «nhưng tao đã chớp được tên ba nàng
đầy hứa hẹn !»

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra Việt Văn

Yết Hậu

X… mến ,
Sau đây là để trả lời thắc mắc của bạn về thơ yết hậu .

Yết Hậu
Thí dụ thơ yết hậu :
Sống ở trần gian đánh chén nhè .
Thác về âm phủ xách kè kè
Diêm Vương thấy hỏi mang gì đấy ?
Be
Tú Xương
Đánh chén nhè là nhậu say .
Be là bình rượu .
Vậy thơ yết hậu là thơ tứ tuyệt (thất ngôn tứ cú – bốn câu mỗi câu bảy chữ) nhưng câu thứ tư chỉ là một chữ [câu thứ tư, câu hậu, bị teo (yết)] . Yết hậu là phía sau bị teo ; yết là teo , hậu là phía sau .
Và …
Phụ nữ yết hậu thì phía sau bị teo – mông teo .
Phụ nữ yết tiền thì phía trước bị teo – “véo tu”.
Người yết thượng thì phía trên bị teo – đầu teo , ý nói đầu óc chật hẹp (petit esprit , narrow mind) .
Đàn ông yết hạ thì phía dưới bị teo – “keo tặc”.
Phụ nữ yết hạ thì phía dưới bị teo – bướm và khe mê teo .

Khai Phi

You Never Know!

Vợ :
_ Này anh , một người đàn bà trẻ đẹp , sensuelle (“khát tình”) nhưng không lấy bậy (*) , thông minh , không tham tiền và quốc tịch Mỹ có thể …
Chồng :
_Có thể gì ?
Vợ :
_Anh nghĩ thế nào về cô Tím ?
Chồng :
_Bà hỏi gì lạ vậy ?
Vợ :
_Anh có cho cô Tím là hạng đàn bà tôi vừa kể không ?
Chồng :
_Rất có thể như vậy !
Vợ :
_Vậy cô Tím có thể lấy chồng đại gia không ?
Chồng :
_Có thể lắm chứ !
Vợ :
_Tại sao ?
Chồng :
_Bởi vì trong những điều cô Tim có như bà vừa kể , sau sắc đẹp và khát tình , cô ta không tham tiền và có quốc tịch Mỹ là hai hấp dẫn lớn đối với những người giàu có ở Việt Nam .
Vợ :
_Vậy ví dụ sau đám cưới với đại gia , cô Tím viết cho anh một cái check (ngân phiếu) ít nhất bằng tài sản anh đang có , anh sẽ làm gì ? Lãnh tiền cái check đó ?
_Không .
_Bỏ băng cái check đó ?
_Không .
_Trả lại cái check đó ?
_Không .
_Vậy giữ cái check đó để làm gì ?
_Tôi không bốc đồng , mà sẽ chỉ gửi cho cô ta một cái card chúc mừng vui khỏe bình an may mắn , kèm thêm một cái check 100 đô la Mỹ tượng trưng cho một trăm phần trăm cô ta đạt được lời chúc của tôi . Còn cái check cô ta gửi cho tôi tôi giữ chơi mà thôi .
_Chứ không phải giữ để tôi chết rồi anh cưới con vợ nhí ở Việt Nam à ?
_Làm gì có chuyện đó !
_You never know ! (Anh không bao giờ biết đâu !) .

Chân Thiện

(*) Không lấy bậy : không loạn luân và trong thời gian làm tình với một người , không làm tình với người khác .

Tôi Vốn Chỉ Là …

Tôi vốn chỉ là con thú thôi , *
Nhưng tôi suy nghĩ với tim người .
Phải chăng như thú tôi sung sướng ?
Có lắm đời người đã kém vui ?

Thú kia chẳng biết chút gieo trồng ,
Đói thèm ăn thịt , ngày đi rong .
Không ganh , không ghét , không thù hận ,
Thú sống vô tư chẳng bận lòng .

Thú chỉ dành ăn cho tới no .
Thú nào có biết cất vào kho
Với lòng tham đến vô cùng tận
Tàn sát nhau xương vạn nấm mồ .

Thú đâu có muốn được hơn ai ,
Chỉ biết ăn no duỗi cẳng dài .
Chẳng hiểu chi là quyền với thế ,
Ô danh khỏi chuốc xuống tuyền đài .

Thú không biết nói chỉ nhìn thôi
Tỏ tình mẫu tử sống an vui .
Bạn người , đôi mắt tia ân nghĩa
Như ánh trăng rằm đêm sáng soi .

Nhưng thôi , tôi nghĩ lắm làm chi .
Chỉ biết chiều nay đánh chén nhè **
Dưới ánh trăng thanh từ vạn thuở ,
Để Nàng Thơ nhẹ dắt tôi đi …

Khai Phi Hạnh Nguyên

* L’homme est un animal supe’rieur (Người là một con thú cao cấp) là câu nói của người Pháp .
Người Việt Nam có chữ “con người” , ý nói người cũng là một con thú .
** Đánh chén nhè : nhậu say .

Tri Âm

Tri âm có phải những người quen ,
Những bạn xa xưa thuở sách đèn ,
Hình bóng người thơ màu áo tím
Tình còn lưu luyến mãi trong tim ?

Những nàng thiếu nữ của mai sau
Khi tim e ấp mộng ban đầu ,
Đọc thơ để tóc vương theo gió ,
Nâng chiếc khăn tay thấm lệ sầu ?

Muốn gửi lời tim cho núi sông , (1)
Những người chiến đấu chẳng sờn lòng . (2)
Nhưng đời giờ đã xa xăm quá , (3)
Có làm chi nữa cũng như không .

Tri âm xa vắng , tình theo gió
Vào ánh trăng thanh đẹp bên bờ ,
Vào mây xanh thẳm cung non nước
Đã gợi cho hồn những nét thơ .

Khai Phi Hạnh Nguyên
Dec. 27 , 2006

(1) “Lời tim” là lời cảm tình , lời mến thương , “núi sông” là nước Việt Nam .
(2) “Những người chiến đấu chẳng sờn lòng” là những người Việt Nam , gồm luôn một số ít là đảng viên cộng sản Việt Nam , đã chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lãng từ 1979 đến bây giờ .
(3) “Đời” là người tức là người Việt Nam , “xa xăm” là “không thích” , thí dụ : Trước khi ly dị , bà ấy đã có thái độ xa xăm với chồng cả mấy năm .
“Nhưng đời giờ đã xa xăm quá” nghĩa là những người ở Việt Nam trong đó có người cộng sản đã không thích tôi (xưa là Bác Sĩ Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà) cho nên tôi gửi lời mến thương về họ không được và tôi có làm chi nữa cũng không được , vậy tôi chỉ gửi được lời mến thương về nước Việt Nam … mặc dầu tôi rất cảm động thấy những người Việt ở nước nhà đã không sờn lòng chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lăng , có thể nói là tôi cảm động đôi khi muốn rơi nước mắt .

Cho thật rõ nghĩa , trong khả năng , tôi có thể dịch sang Anh Vãn như sau :

Muốn gửi lời tim cho núi sông ,
I want to send my love words to my country ,
Những người chiến đấu chẳng sờn lòng .
And the people there who have fought unshakenly .
Nhưng đời giờ đã xa xăm quá ,
But people are still so different
Có làm chi nữa cũng như không .
That no matter what I can do , nothing is efficient .

Miss Universe_Đệ Nhất Giai Nhân

DeNhatGiaiNhan_Song

Đệ Nhất Giai Nhân_Lời bài hát
Miss Universe_Song words

Em sẽ là Đệ Nhất Giai Nhân .
You will be the most beautiful lady .
Mắt là sao lấp lánh dưới dương trần .
Your eyes are the stars that sparkle throughout the world .
Đệ Nhất Giai Nhân , ngôi cao vương miện in nét vàng ,
The Most Beautiful Lady with a shining gold crown
Hoa xuân rơi rụng vương gót hài .
And Spring flowers falling during her walk !
Đệ Nhất Giai Nhân , Đệ Nhất Giai Nhân !
The Most Beautiful Lady , The Most Beautiful Lady !

Thơ sẽ về trong mắt em
Poetry will come from your eyes .
Và hoa trên nét em cười .
Flowers in your smile .
Đệ Nhất Giai Nhân , Đệ Nhất Giai Nhân !
The Most Beautiful Lady , The Most Beautiful Lady !

Đêm nay trong hoa đèn vương ánh hồng ,
Tonight in the splendor of the pink light on the stage ,
Em là Đệ Nhất Giai Nhân .
You are The Most Beautiful Lady .
Đệ Nhất Giai Nhân , Đệ Nhất Giai Nhân !
The Most Beautiful Lady , The Most Beautiful Lady !
Xin gió ngợi ca tóc em
Oh Wind ! Please come and praise her hair ,
Và đem nhạc thơ về cho trái tim nồng
And bring about Music and Poetry to her tender heart
Để tình yêu mãi đắm say .
So that her love is forever wonderful .

Đêm nay, trăng sao về gieo ánh vàng ,
Tonight underneath the sky with the golden moon and stars ,
Em là Đệ Nhất Giai Nhân .
You are The Most Beautiful Lady .
Đệ Nhất Giai Nhân , Đệ Nhất Giai Nhân !
The Most Beautiful Lady , The Most Beautiful Lady !
Xin gió ngợi ca tóc em
Oh Wind ! Please come and praise her hair ,
Và đem nhạc thơ về cho trái tim nồng
And bring about Music and Poetry to her tender heart
Để tình yêu mãi đắm say .
So that her love is forever wonderful .

Khai Phi Hạnh Nguyên

Em Sẽ Yêu Anh_Je T’Aimerai

Em Sẽ Yêu Anh
Je T’Aimerai_Chanson française

Em mãi yêu anh
Như sao , châu báu rạng ngời ,
Đêm khuya lấp lánh hộp trời sa tanh . (*)
Tant que le ciel à l’étoile ouvrira son écrin de satin ,
Je t’aimerai .

Em sẽ yêu anh
Như hoa có mãi trên cành
Trao hương buổi sáng cho tình lũ ong .
Tant que la fleur à l’abeille offrira le parfum du matin ,
Je t’aimerai .

Ngày cùng với tháng năm ròng ,
Yêu anh , em sẽ điên cuồng trái tim .
Je t’aimerai le long des jours , le long des nuits ,
Certain de mon cœur et de sa folie .

Mặc hết , thời gian , muộn phiền ,
Et malgré tout , malgré le temps , malgré l’ennui ,
Lòng em sẽ biết để tìm trao nhau
Những giờ , những phút tươi màu .
Je saurai t’offrir des heures jolies .

Em mãi yêu anh
Như tim rung động bước tình anh qua .
Tant que mon cœur frémira au seul bruit de ton pas si léger ,
Je t’aimerai .

Em sẽ yêu anh
Bền như nồng nhiệt lời thành ,
Như bóng không đổi theo hình muôn năm .
Tant que ces mots garderont leur ferveur , rien ne pourra changer ,
Je t’aimerai .

Cũng thế , thi sĩ ngày xưa
Ainsi , jadis le poète
Đắm đuối quỳ thốt ước mơ của lòng .
Déclarait sa passion à genoux .
Ngày nay thi sĩ thì không ,
Mais aujourd’hui le poète
Nhưng tìm hơn được điên cuồng vần thơ .
A trouvé d’autres rythmes plus fous .

Em sẽ yêu anh
Như chim ca mãi trên đời
Tình yêu đối với chân trời xa vui .
Tant qu’un oiseau chantera son amour aux joyeux horizons ,
Je t’aimerai .

Em mãi yêu anh
Như dòng suối chảy trong xanh
Quanh thung lũng nhỏ cho tình cối xay .
Tant qu’un ruisseau prêtera ses eaux claires aux moulins du vallon ,
Je t’aimerai .

Em sẽ yêu anh
Những tháng Năm , những tháng Tư
Gặt hái hạnh phúc từ từ cho năm .
Je t’aimerai les mois d’avril , les mois de mai
Cueillant du bonheur pour toute l’année
Chiều đông , em hứa trong tâm
Et quand viendront les soirs d’hiver , je te promets
Còn nhiều vui nữa sẽ tìm cho nhau.
Que bien d’autres joies nous seront données .

Em mãi yêu anh
Như con đường dẫn đôi lòng
Hai ta sẽ tới chung cùng tương lai .
Tant qu’un chemin conduira nos deux cœurs aux mêmes lendemains,
Je t’aimerai .

Em mãi yêu anh , em mãi yêu anh , em mãi yêu anh
Như tay em thấy được cùng
Thủy chung êm ái trong lòng tay anh .
Tant que ma main sentira la fidèle douceur de ta main ,
Je t’aimerai , je t’aimerai , je t’aimerai .

Khai Phi & Gaston Nguyễn Văn Phi Long dịch

(*) Những đêm trăng sao , bầu trời giống như một chiếc hộp đựng nữ trang bằng sa tanh mở ra cho thấy các ngôi sao lấp lánh như châu báu .

Rina Kelly_Je T’Aimerai

Giọt Lệ Tình Xưa_Old Love’s Tears

Giọt Lệ Tình Xưa
Old Love’s Tears

Thôi em hãy bớt lệ sầu ,
Please don’t cry too much anymore ,
Lòng ta đã muốn nhuộm màu mắt em .
My heart is beginning to reflect the color of your tears .
Hãy ngừng thổn thức con tim
Please don’t sob so long .
Cho làn gió nhẹ lay mềm tóc xanh .
Then the light wind will beautifully wave your hair along .
Đời ta cũng nguyện vô tình ,
I’ve told myself: no longer fall in love .
Đây khăn em hay một mình lau đi .
Here’s a handkerchief for the tears still showing in your eyes .
Lệ khô rồi hãy ra về
Please don’t go home until they are dry
Để em giữ lấy ước thề tình xưa .
And save your heart for your old love tonight .
Lòng ta còn ngại trời mưa
I am still afraid that it would rain ,
Nước rơi hạt lạnh không chừa áo em
That cold raindrops would drench and stain your dress ,
Cho ta phải lặng trước đèn ,
And that I would have to sit quietly at night ,
Mở tờ giấy trắng thơ lên sợi buồn .
Writing a sad poem by lamplight .

Khai Phi Hạnh Nguyên
Dec. 31 , 2007

Translation into plain English by KP reviewed by Matthew Smith

Il Pleure Dans Mon Coeur_Tôi Khóc Trong Tim

Il Pleure Dans Mon Coeur
Tôi Khóc Trong Tim

Il pleure dans mon coeur
Khi lòng tôi lệ đổ
Comme il pleut sur la ville ;
Như mưa trên thành phố
Quelle est cette langueur
Là buồn nào vừa đến
Qui pénètre mon coeur ?
Tràn ngập hết con tim .

Ô bruit doux de la pluie
Tiếng mưa nhẹ trên đường ,
Par terre et sur les toits !
Tiếng mưa êm trên mái ,
Pour un coeur qui s’ennuie ,
Cho những kẻ lo buồn
Ô le chant de la pluie !
Một khúc nhạc du dương .

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’écoeure .
Trái tim ghê tởm khóc
Chẳng có lý do gì ,
Quoi ! nulle trahison ?…
Có phải lòng phản trắc ?
Ce deuil est sans raison .
Buồn đó có ra chi .

C’est bien la pire peine
Là hình phạt ghê gớm
De ne savoir pourquoi
Nếu chẳng biết vì sao
Sans amour et sans haine
Không tình yêu , oán hờn
Mon coeur a tant de peine !
Mà tim quá khổ đau !

Paul Verlaine
(1844-1896)
Gaston Nguyễn Văn Phi Long & Khai Phi dịch

La Joie Idyllique_Niềm Vui Tuyệt Vời

La Joie Idyllique
Niềm Vui Tuyệt Vời

J’ai voulu te revoir sans proclamation .
Anh muốn đến thăm em không báo trước .
Exalté de surprise , plein d’animation ,
Rất hào hứng vì bất ngờ và đầy linh động ,
Ton visage ovale serait radiant
Khuôn mặt trái soan của em sẽ rạng rỡ
Comme la lune de nos rendez-vous d’antan .
Như trăng ngày đó mình hẹn nhau .
A`ma rencontre tu m’atteindrais d’un seul bond
Gặp nhau em sẽ nhảy đến bên anh ,
Pre’sentant au gazon l’honneur le plus profond .
Cho vườn cỏ điều vinh dự nhất . (1)
Tes talons de Vénus extasieraient l’herbe .
Gót chân thần Vệ Nữ của em sẽ khiến cho cỏ sảng khoái . (2)
Leur fraicheur rendrait la pelouse superbe .
Sự tươi mát của cỏ sẽ làm vườn cỏ đẹp rực rỡ . (3)
L’Apollon semblerait rougir a`t’embrasser
Thần đẹp trai Apollon dường như đỏ mặt mà ôm em
Car il aurait peur de voir ta peau fanée .
Bởi vì Apollon có lẽ sợ thấy da em bớt tươi màu . (4)
Tes lèvres de cerise aux accueils ouverts
Đôi môi hồng đào của em trong sự đón tiếp cởi mở
Donneraient honte aux sirènes des abimes vertes .
Có thể làm cho ngư nữ dưới vực biển xanh hổ thẹn . (5)
Blanche Neige reveillée d’harmonie parfaite ,
Như nàng Bạch Tuyết thức dậy với sự hòa điệu toàn hảo , (6)
Tu jeterais les bras ronds – de couleur bien faite –
Em vòng đôi tay no tròn với làn da đẹp ,
Auxquels tant de héros se sentent attire’s ,
Đôi tay mà biết bao anh hùng cảm thấy bị quyến rũ ,
Autour de mes épaules pour m’offrir un baiser .
Lên vai anh để hôn .
Au fond de tes yeux si purs et angéliques
Trong đáy mắt trong và thiên thần biết bao của em ,
Je verrais un beau ciel de joie idyllique .
Anh có thể thấy một bầu trời đẹp , vui tuyệt vời .

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra văn xuôi tiếng Việt

Chú thích của KPHN

(1) , (2) , (3) :
Em đẹp đến nỗi khi em đi qua vườn cỏ để đến bên anh , cỏ có thể cảm thấy vinh dự nhất rồi sảng khoái và trở nên tươi mát .
(4) :
Da em đẹp đến nỗi thần đẹp trai Apollon chắc sẽ đỏ mặt mà ôm em vì sợ da bớt tươi màu .
(5) :
Môi em đẹp đến nỗi ngư nữ có thể hổ thẹn .
(6) :
Em có vẻ đẹp của nàng Bạch Tuyết trong truyện thần tiên khi mới thức
dậy .

Bài La Joie Idyllique là loại thơ alexandrine , thơ Pháp thế kỷ thứ 12 , mỗi câu gồm 12 syllabes (12 vần) .
Bắt đầu bằng 2 câu có syllabe thứ 12 vần với nhau .Thí dụ :
J’ai voulu te revoir sans proclamatION .
Exalté de surprise , plein d’animatION ,
Hai câu kế tiếp có syllabe thứ 12 vần với nhau nhưng syllabe thứ 12 này không trùng với syllabe thứ 12 kế trước . Thí dụ :
Ton visage ovale serait radiANT
Comme la lune de nos rendez-vous d’antAN .
Và cứ thể tiếp tục cho đến hết bài thơ .

Cho đến bây giờ đây là bài thơ Pháp sáng tác duy nhất trong Email Friends Magazine .